ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
•วางแผนการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
•เตรียมรายละเอียดของโครงการต่างๆ
•เตรียมการด้านบุคลากร และงบประมาณในโครงการ
•ดำเนินงานตามแผนโครงการ
•ติดตามและประเมินผล
 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์
 
 สื่อมวลชนสัมพันธ์ :
•จัดแถลงข่าว
•จัดสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานโครงการฯ
•จัดงานเลี้ยงขอบคุณ / พบปะสังสรรค์

 สื่อวิทยุ :
•จัดทำรายการวิทยุ ชุด “สืบสานงานพัฒนากับสำนักงาน กปร.” ความยาว 20 นาที จำนวน 52 ตอน
 สื่อโทรทัศน์ :
•จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” จำนวน 15 ตอน ความยาว 2 นาที
•จัดทำรายการโทรทัศน์ “ เที่ยวไทย ไปดูงานสืบสานการพัฒนากับ สำนักงาน กปร.” ความยาว 10 นาที จำนวน 5 ตอน
•จัดทำสารคดีเชิงข่าว เผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของสำนักงาน กปร. ความยาว 1 นาที จำนวน 24 ตอน
สื่อสิ่งพิมพ์ :
•เผยแพร่ข่าว บทความ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางสื่อหนังสือพิมพ์
•จัดพิมพ์หนังสือ เอกสารเผยแพร่โครงการฯ รวมถึง แผ่นพับ โปสเตอร์ และวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 ฉบับ
จัดแสดงนิทรรศการ:
http://www.rdpb.go.th/RDPB/Upload/picture/pic16.jpg
d•จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

:

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์