ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานขยายผล
 
 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในภูมิภาคที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯตั้งอยู่ องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดที่ศูนย์ศึกษาฯ ตั้งอยู่ เช่น อบต. เทศบาล, ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง สื่อมวลชนท้องถิ่น
 เป้าหมาย : การนำเสนอผลสำเร็จของศูนย์ฯ และนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และจุดประกายเพื่อนำไปขยายผลต่อไป
 วิธีการ : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศูนย์ศึกษา และผู้จะทำการขยายผล (อบต.,หน่วยงานพื้นที่) และผู้รับการขยายผล ร่วมกับการศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ
การสร้างเครือข่าย
 
 การสร้างเครือข่าย :
•เกษตรกรเครือข่าย
•ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
•พอเพียงหน่วยงานภาคี
ตัวอย่าง เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak