<< การออกกำลังกาย Exercise น่ารู้ >>

 

                                                

 

        

 

 

http://www.dumenu.com/images/attachment/article/13-fe9dd21e2e5cc55f54701af9d670a68e.jpg

 

ปัจจุบันคนเราค่อนข้างที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพไม่เเข็งเเรงเท่าไรนัก เพราะคนส่วนใหญ่มุ่งปฏบัติแต่งาน โหมงานหนักมากจนเกินไป โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง ทำให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่ ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วนั้น สมรรถภาพทางกายก็เริ่มที่จะเสื่อมทำให้มีโรคภัคไข้เจ็บตามมามากมาย ดังนั้นเราควรที่จะหันมาออกกำลังกาย วันนี้เลยอยากจะมานำเสนอการออกกำลังกายให้ทุกๆคนได้อ่านกันค่ะ

 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมมีมากขึ้น มนุษย์พยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต มีการนำเครื่องจักรมาใช้แทนกำลังคนเพื่อเพิ่มผลิตผลครั้งละมาก ๆ เพื่อสนองความต้องการของจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้กล้ามเนื้อและพลังงานในร่างกายจึงลดลง เป็นเหตุให้สมรรถภาพทางกายและความต้านทานโรคลดลง มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด หัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมประกอบกับมีการใช้สิ่งเสพติด ต่าง ๆ เช่น บุหรี่ สุรา ยาชนิดต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากสภาพของสังคมที่ซับซ้อนสับสน ซึ่งมีรายงานการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์ยืนยันว่า สิ่งเสพติดต่าง ๆ มีส่วนบั่นทอนสุขภาพของร่างกายและเป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ มากมาย ในทางตรงข้าม การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพียงวันละ 15-30 นาที และงดเว้นสิ่งเสพติดทั้งหลายกลับจะช่วยให้สมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ลงได้มาก

 

ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายมักจะถามว่า จำเป็นต้องให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา หรือไม่ คำตอบคือ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่แน่ใจในสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง ควรไปตรวจร่างกายและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากแพทย์เสียก่อน 
 

การออกกำลังกาย
การออกกำลัง กายอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี เพราะจะทำให้ระบบต่าง ๆของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย และยังส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วย

หลักสำคัญของการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของอายุ เพศ และสภาพร่างกาย ดังนั้น ก่อนออกกำลังกายเราควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น อาชีพ หน้าที่ ความพร้อมของร่างกาย สภาพดินฟ้าอากาศ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อื่น ๆ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์