การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น

รูปภาพของ sss28207
สมัยอยุธยาตอนต้น

ในช่วงตอนต้นของอาณาจักรหรือก่อนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาณาจักรอยุธยาได้มีการจัดรูปแบบการปกครองเมืองต่าง ๆ ออกเป็นส่วนกลางและหัวเมือง ดังนี้

1. การปกครองส่วนกลางหรือราชธานี จัดการบริหารออกเป็น 4 ส่วน เรียกว่า "จตุสดมภ์" ได้แก่

1.1 กรมเวียงหรือเมือง มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปกครองพลเมืองที่อยู่ในเขตราชธานี
1.2 กรมวัง มีหน้าที่ในราชสำนักของพระมหากษัตริย์ เช่น จัดการพระราชพิธีต่าง ๆ
1.3 กรมคลัง มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
1.4 กรมนา มีหน้าที่บริหารราชการเกี่ยวกับการทำไร่นาของราษฎร เช่น เก็บภาษีอากรดำนาจากราษฎรเป็นข้าวที่เรียกว่า "หางข้าว" หรือตระเตรียมสะสมเสบียงอาหารไว้เพื่อการสงคราม

หุ่นจำลองพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา
2. การปกครองหัวเมือง คือเมืองที่อยู่นอกราชธานี จัดฐานะของเมืองต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการควบคุม ดังนี้

2.1 เมืองลูกหลวง เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยาในระยะเดินติดต่อกันได้ภายใน 2 วันถือเป็นเมืองหน้าด่าน มีอยู่ 4 เมือง คือ ทิศเหนือ - เมืองลพบุรี ทิศใต้ - เมืองพระประแดงทิศตะวันออก - เมืองนครนายก ทิศตะวันตก - เมืองสุพรรณบุรี
2.2 หัวเมืองชั้นใน เป็นเมืองที่อยู่รอบกรุงศรีอยุธยาไกลออกไปจากเมืองลูกหลวง ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เช่น เมืองราชบุรี เมืองปราจีนบุรี เมืองเพชรบุรี
2.3 หัวเมืองชั้นนอก เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากราชธานี เช่น เมืองนครศรีธรรมราช เมืองกำแพงเพชร
2.4 เมืองประเทศราช เป็นเมืองของชาวต่างชาติที่ยอมเข้ามาอยู่ในความปกครองของกรุงศรีอยุธยา มีกษัตริย์ของตนปกครอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายกษัตริย์อยุธยาตามเวลาที่กำหนด เช่น เมืองไทรบุรี เมืองลาว เมืองเขมร เมืองมะริด เมืองทะวาย เมืองตะนาวศรี

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์