คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  คอมพิวเตอร์(Computer)   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีจุดเด่น คือ สามารถคิดคำนวณตัวเลขจำนวนมากได้รวดเร็วและแม่นยำการคิดคำนวณและจัดการข้อมูลทำได้รวดเร็ว นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังสามารถเก็บข้อมูลได้มากเมื่อจัดเก็บแล้วสามารถเรียกค้นหรือคัดแยกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยที่การดำเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์กำหนดไว้ 

คอมพิวเตอร์ทำงานตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมตามหลักการที่ จอห์น วอน นอยแมน เสนอและใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน คือ คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำสำหรับเก็บซอฟต์แวร์ และข้อมูล การทำงานของคอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ  เรียกรวมว่าฮาร์ดแวร์ (Hardware)

 

ที่มาของรูป http://teacher.skw.ac.th/salunyar/40102/unit_03/p_305.htm

 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕  หน่วย  คือ

.    หน่วยประมวลผลกลาง  ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณ  หรือประมวลผลข้อมูลโดยทำตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก

.   หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูล  และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางสามารถอ่านเขียน จากหน่วยความจำหลักรวดเร็วมากทำให้หน่วยประมวลผลกลางนำมาตีความและกระทำตามได้อย่างรวดเร็ว

๓.   หน่วยความจำรอง     มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ที่มีจำนวนมาก  และต้องการนำมาใช้อีกในภายหลัง หากจะใช้งานก็มีการโอนถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำรองมายังหน่วยความจำหลัก

๔.   หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วนำมาประมวลผลหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

๕.  หน่วยส่งออกเป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วมาแสดงผลหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์