ความหมายของเว็บไซต์

รูปภาพของ stn37589

เว็บไซต์ (Web Site) ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถให้บริการ
ที่เรียกว่า WWW (World wide web) แก่คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ค่ะ ซึ่งจะมีการระบุที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น เรียกว่า URL ค่ะURL = Uniform Resource Locatorเช่น  http://www.school.net.th  เป็นต้นแต่ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา
HTML (Hypertext Markup language) เพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกข้อมูลมาดูได้ จึงต้องใช้โปรแกรมที่เข้าใจภาษา HTML
ด้วยค่ะ ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม  เราเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่าWeb Browser ค่ะ ที่ใช้กันมากคือ
1. Netscape Communicator
2. Internet Explorer
ยังมีอีกมากนะคะแต่ 2 โปรแกรมนี้มีคนใช้มากกว่าค่ะ

1.ความหมายของอินเทอร์เน็ต

2. ข้อเสียข้ออินเทอร์เน็ต

3.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

4.บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต

6. ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์