มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  4 มีนาคม 2555 สมัคร Online ที่ www.dusit.ac.th หรือ Contact Center ในมหาวิทยาลัย


          คณะที่เปิดรับ
          คณะครุศาสตร์
          คณะวิทยาการจัดการ
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
          โรงเรียนการเรือน
          คณะพยาบาลศาสตร์


คุณสมบัติเฉพาะคณะครุศาสตร์
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาพื้นฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐานของหลักสูตร


คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาการจัดการ-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2548

คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษา
2.เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครโรงรียนการเรือน
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีพ.ศ.2548

คุณสมบัติเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น และต้องมีผลการเรียนหรือคะแนนเฉลี่ย(GPA.)ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.เป็นผู้ที่มีรูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และความสูง 155 ซม.ขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

เอกสารที่ต้องเตรียมวันสอบสัมภาษณ์
1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.ใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง(ปพ.1)
3.เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องมีใบรับรองด้านความประพฤติจากทางโรงเรียน

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์