สสวท. จัดประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร"

  สสวท. จัดประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร"   โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2555 ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท


  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 ภายใต้หัวข้อการประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร"  


 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14-19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 


เปิดรับสมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวด พร้อมส่งเค้าโครงงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2555


ผลงานส่งเข้าประกวดต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือการจำลองหรือการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดหรือรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย โดยเป็นการประยุกต์สิ่งที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยี หรือเป็นโครงการวิจัย ค้นคว้า และทดลองที่ให้ผลลัพธ์ในการอนุรักษ์แหล่งผลิตอาหาร เพื่อให้มี ปริมาณอาหารสำหรับบริโภคภายในครอบครัว และชุมชน อย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง หรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเกื้อหนุนต่อความยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร โดยลดผลกระทบต่อแหล่งผลิตอาหาร เช่น ภาคเกษตรกรรม (การเพาะปลูก ป่าไม้ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น) หรือแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำทิ้งจากภาคการผลิตอาหาร


ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร www3.ipst.ac.th/globethailand   โทร.0-2392-4021 ต่อ 1221, 1224, 1228
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์