เรื่องระบบการสื่อสารข้อมูล

1.  องค์ประกอบใดในระบบสื่อสารที่สำคัญที่สุดเพราะเหตุใด Tongue out

-  สื่อตัวกลาง (Mdeiun) เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อมูลจากต้นทางไปสู่ปลายทาง หากไม่มีสื่อเราจะไม่สื่อสารกันได้ ขอตอบอีกนัยหนึ่ง....คือทุกองค์ประกอบสำคัญเหมือนกันหมดทั้ง

ผู้ส่ง ( Sender ) 

ผู้รับ ( Receiver )

ข้อมูล ( Message ) 

สื่อกลาง ( Medium )

โพรโตคอล ( Protocol )

2.  การสื่อสารในระบบสื่อสารข้อมูลจะประประสบความสำเร็จได้เพราะปัจจัยใด Foot in mouth

- มีผู้ส่งและผู้รับ...

3.  ฮับมีความสำคัญอย่างไร Embarassed

- เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายๆสถานีเข้าด้วยกันฮับจะส่งต่อทุกๆ ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ เอกสาร รูปภาพ คำสั่งพิมพ์งานจากผู้ใช้ที่ส่งมาไปยังผู้ใช้อื่นๆ ทุกคนที่ต่อร่วมกันบนฮับเดียวกัน 

4.  เพราะใดเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารกันได้จึงต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน Kiss

-  เพราะเปรียบเทียบได้กับเป็นภาษา ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ที่ใช้ในการกำหนดวิธีการสื่อสารข้อมูลระหว่างทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะกำหนดว่าอุปกรณ์ที่ใช้รับและส่งนั้นจะแปลงข้อมูลอยู่ในรูปแบบใดก่อนที่จะส่งหรือรับ และจะต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งด้วยมิฉะนั้นก็จะสื่อสารได้ไม่สำเร็จถ้าหากปราศจากซึ่งโพรโตคอล อุปกรณ์ทั้งสองฝั่งอาจจะติดต่อกันได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ เหมือนกับที่ฝั่งหนึ่งพูดภาษาไทยในขณะที่อีกฝั่งพูดภาษาอังกฤษก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่อง

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/33/san.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์