Switzerland The Land Of Dreams

บาเซิล
บาเซิล เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีประชากร ในเขตเมือง 731,000คน เมืองบาเซิลตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศริมฝั่งแม่น้ำไรน์ บาเซิลเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม เคมีและเภสัชกรรม มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส ดังนั้นจึงทำให้บาเซิลมีวัฒนธรรม ที่คล้ายกับของฝั่งเศสและเยอรมัน ทั้งด้านภาษาที่เมืองบาเซิลพูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาท้องถิ่นจึงเรียกว่าภาษา บาเซิลเยอรมัน ประวัติเมืองบาเซิลเคย เป็นเมืองที่อยู่ในเขตการปกครองของอาณาจักรโรมัน และเคยถูกเรียกว่า "บาซิเลีย" ในละติน ในปี 1225-1226 มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำไรน์โดยบิชอป เฮนริค วอน ทูน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ในสมัยนั้น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์