การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ
ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอาชีวะ ให้เป็นนักคิด
นักประดิษฐ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ดร.ชัยพฤกษ์
เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมาและในปีการศึกษา 2554 จัดเป็น
ปีที่ 24 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการประกวดในระดับภาค จำนวน 175
ผลงาน แบ่งออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ, สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป,
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ,
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน
และทีมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จำนวน 21 ทีม
ซึ่งจะมีการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทีมชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมชมนิทรรศการช่วยเหลืออุทกภัย
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการฝึกวิชาชีพกว่า 108 อาชีพ อีกด้วย

ทั้งนี้
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับเกียรติจากนายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเยี่ยมชมผลงานสุดยอดสิ่งประดิษฐ์
และร่วมเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ได้ในงาน
“การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ
ประจำปี 2554” ในวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-20.00  น. ณ
MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร สายด่วน สอศ.1156

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์