ภูมิศาสตร์ GEOGRAPHY

รูปภาพของ first_MeU
MAIN
 
 
ความรู้เบื้องต้นและสาระสำคัญทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

- ประเภทข้อมูลทางภูิมิศาสตร์

แผนที่
  การคำนวณระยะทาง
การคำนวณเวลา
ลูกโลกจำลอง
ภาพถ่ายทางอากาศ 
ภาพและข้อมูลจากดาวเทียม
 ภูมิสารสนเทศ (GIS และ Remote Sensing)
 
ภูิมิอากาศของโลก
วิกฤติการณ์ืทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
ชั้นของโอโซนถูกทำลาย
ปรากฏการณ์ลานีญา (La-Nina)
องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรธรรชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แหล่งที่มา 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์