โมเมนต์ของแรง

หลักของคานในกรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรตัดเล็บมีคาน  ชุด  ถ้ากำหนดให้คานชุดแรกมีจุดหมุนอยู่ที่  แรงกระทำคือ  แรงต้านคือ  จัดเป็นคานอันดับที่สอง

คานชุดที่สองมีจุดหมุนอยู่ที่  แรงกระทำคือ  แรงต้านคือ  R  ( แรงต้านของเล็บที่มีต่อกรรไกร จัดเป็นเป็นคานอันดับที่สาม

คำนวณหาค่าโมเมนต์ของแรงในคานชุดที่หนึ่งได้ดังนี้

´  a  =  T  ´  b

\            E  =  ----------(1)

ค่าโมเมนต์ของแรงในคานชุดที่สองเป็นดังนี้

T  ( c-d )  =  R  ´  c

\            T  =  --------------(2)

นำ  (2)  มาแทนที่  (1)  จะได้

E  =      =   

            จากสมการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าถ้าส่วนยิ่งมากและส่วนยิ่งน้อย  การตัดเล็บก็จะออกแรงน้อยลงนั่นคือ  กรรไกรตัดเล็บที่มีด้ามจับยาวออกแรงน้อยกว่า

คิดสักนิด

            กรรไกรตัดเล็บสามารถตัดเล็บได้อย่างง่ายดาย  เนื่องจากประกอบด้วยคานถึง  ชุด  หลักการของคานของ  ชุดคืออะไร

ศัพท์ฟิสิกส์

หลักของคาน  ( principle  of  lever)    คือ  แรงกระทำ  แขนของแรงกระทำ  แรงต้าน  แขนของแรงต้าน

คาน  (lever)  คือ แท่งวัสดุแข็งที่เมื่อจัดให้อยู่ในสภาพเหมาะสมจะสามารถหมุนรอบจุดหมุนได้

จุดหมุน  (fulcrum)   คือ  จุดที่รองรับคาน และทำให้คานหมุนรอบจุดนี้

แรงกระทำ  ( effort)    คือ  แรงที่กระทำต่อคาน

แรงต้าน  (load)  คือ แรงที่ถูกแรงกระทำเอาชนะ

คานอันดับหนึ่ง  (first  class of  levers)   คือ  คานที่มีจุดหมุนอยู่ตรงกลางระหว่างแรงกระทำกับแรงต้าน  เช่น กรรไกร  กระดานหก

คานอันดับสอง  (second  class of  levers)   คือ  คานที่มีจุดหมุนอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งของคาน  โดยที่แรงต้านอยู่ระหว่างจุดหมุนและแรงกระทำเช่น   คีมหนีบหมาก

คานอันดับสาม  (third  class of  levers)   คือ  คานที่มีจุดหมุนอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งของคาน  โดยมีแรงกระทำอยู่ระหว่างจุดหมุน และแรงต้าน  เช่น คีมคีบน้ำแข็ง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์