ตะลุยญี่ปุ่น...ดินแดงแห่งอาทิตย์อุทัย

 

 

 

เทศกาลท่องเที่ยว...ประเทศญี่ปุ่น

 

            
          ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " ลักษณะของประเทศญี่ปุ่น
เป็นหมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4
เกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู
และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ

วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นประกอบ
ขึ้นจากการผสมกัน ระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม่
วัฒนธรรมทางตะวันตกและตะวันออก ทางด้านอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน
ยังมีร่องรอยของความเป็นประเทศกสิกรรมหลงเหลืออยู่
แม้ว่าความเจริญทางอุตสาหกรรมในศตวรรษของประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาจะทำให้ญี่ปุ่นได้แปรสภาพเป็นประเทศที่มี ความก้าวหน้า ทางด้านอุตสาหกรรม สูงสุดประเทศหนึ่งของโลก
          ประเทศญี่ปุ่น มีเทศกาลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่าง ๆ ทั้ง 4 ฤดูในญี่ปุ่น ซึ่งนำความบันเทิงมาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นตลอดทั้งปี
          งานเทศกาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
ถือเป็นโอกาสดี ที่ผู้คนได้พบปะครั้งสำคัญในทุกภูมิภาคตลอดทั้ง 4 ฤดู
ในแต่ละปี การฉลองเทศกาลต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ
ที่เผยให้เห็นความนึกคิดของชาวญี่ปุ่น การกำเนิดของงานเทศกาลก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ที่เตือนความทรงจำให้นึกถึงค่านิยมที่ยึดถือกันมานาน เช่น งานเทศกาล โอ-บน ในฤดูร้อนของญี่ปุ่น
ผู้คนจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดและเคารพบรรพบุรุษ งานฉลองปีใหม่ในฤดูหนาว
งานชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลชมสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง
เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความรักและชื่นชมในธรรมชาติของคนญี่ปุ่น รวมถึงการเก็บเกี่ยวความสุขจากการอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
 
ฤดูใบไม้ผลิ - ญี่ปุ่น (มีนาคม-พฤษภาคม)
        
เป็นฤดูที่ดอกไม้นานาพันธ์จะบานสพรั่ง
จากวันแรกของต้นมีนาคมของทุกปีที่ดอกเหมยจะบานกระทั่งวัน
จนถึงวันสุดท้ายของพฤษภาคมของทุกปีเมื่อดอกซะกุระทางตอนเหนือโรยจากต้น
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วง Golden Week
ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
ฤดูใบไม้ผลินี้เป็นเวลาเริ่มต้นของธรรมชาติอันสดใสงดงามในญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลท่ามกลางธรรมชาติทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น
          เทศกาลฮินะมัตสึริ - วันที่ 3  มีนาคม ของทุกปี (Hina Matsuri) ที่ญี่ปุ่นเป็นเทศกาลวันเด็กผู้หญิง ที่จัดขึ้นเพื่ออวยพรให้ลูกสาวเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต อีก
หลายร้อยปีถัดมา
บรรดาเจ้านายในราชสำนักก็เลิกใช้กระดาษแล้วหันมาตกแต่งตุ๊กตาให้มีความ
หรูหรา ประดับประดาชั้นวางอย่างสวยสดงดงามสำหรับการเฉลิมฉลองในพระราชวัง
ก่อนจะแพร่หลายไปในหมู่พ่อค้าคหบดีร่ำรวยจนถึงประชาชนคนธรรมดา
และกลายเป็นเทศกาลประจำปีทุกวันที่ 3 มีนาคม นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 
          เทศกาลคะซูกะ - วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี (Kasuga Matsuri) ของศาลเจ้าคะซูกะ ในเมืองนารา มีการฟ้อนรำโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 
 
          ระบำมิยะโกะหรือระบำซากุระ - วันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี ที่เกียวโต เป็นระบำญี่ปุ่น ที่แสดงโดย "ไมโกะ" (Maiko)

          เทศกาลถวายดอกไม้ - วันที่ 8 เมาายน ของทุกปี (Hana Matsuri) ตามวัดพุทธต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงวันประสูติของพระพุทธเจ้า

          เทศกาลทะคะยะมะ - วันที่ 14 -15 เมษายน ของทุกปี (Takayama Matsuri) ของศาลเจ้าฮิเอะ ในเมืองทะคะยะมะ ชมขบวนรถแห่ศาลเจ้าอันตระการตา เทศกาลทะคะยะมะ เป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ทั่วทั้งเมืองจะมีการแห่ขบวนเกี้ยวจำนวน 12 คัน 
ซึ่งประดับประดาไปด้วยทอง  ตุ๊กตาแกะสลัก  ตุ๊กตาเต้นรำ 
อย่างวิจิตรตระการตา  แห่แหนไปตามท้องถนน  ความโดดเด่นของเทศกาลนี้ คือ 
สีสันอันสวยงามของขบวนเกี้ยวที่ตัดกับ สีขาว สีชมพู
ของดอกซากุระและสีเขียวของต้นไม้ 
รวมทั้งชุดแต่งกายประจำชาติของชาวเมืองที่ออกมาร่วมขบวน

          เทศกาลยะโยอิ - วันที่ 16-17 เมษายน ของทุกปี (Yayoi Matsuri) ที่ศาลเจ้าฟุตะระซัน ในเมืองนิกโกที่ญี่ปุ่น มีขบวนแห่ตกแต่งสวยงาม 
          เทศกาลฮะคะตะโดนทะคุ - วันที่ 3-4 พฤษภาคม ของทุกปี (Hakata Dontaku) ในเมืองฟุคุโอกะที่ญี่ปุ่นมีขบวนแห่เทพเจ้าบนหลังม้า ตามตำนานญี่ปุ่น

          เทศกาลแข่งว่าว - วันที่ 3-5 พฤษภาคม ของทุกปี  ที่เมืองฮะมะมัตสึที่ญี่ปุ่น เป็นสนามแข่งว่าวที่มีการแข่งขันว่าวขนาดใหญ่ที่สุด

          เทศกาลวันเด็กผู้ชาย - วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี จะมีการประดับธงปลาคาร์พหลากสี ตามจำนวนลูกชายของแต่ละบ้าน ซึ่งจะโบกสะบัดโต้ลมฤดูใบไม้ผลิ อย่างสวยงามมาก 

          เทศกาลจับปลาโดยนกกาน้ำ - วันที่ 11 พฤษภาคม -15 ตุลาคม ของทุกปี ในแม่น้ำนะงะระงะ ที่เมืองเซคิในจังหวัดกิฟุ
          เทศกาลอะโออิ - วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี (Aoi Matsuri) ที่เมืองเกียวโตจะมีขบวนแห่ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โบราณ พร้อมขบวนรถที่มีพรรณไม้ดอกหลากสีอันสวยหรู 

          เทศกาลใหญ่ของศาลเจ้าโทโชงุ - วันที่ 17-18 พฤษภาคม ของทุกปี  ที่เมืองนิกโก้ จะมีขบวนแห่นักรบกว่า 1,000 คน

          เทศกาลมิฟูเน่ - วันอาทิตย์ที่ 3 ของ พฤษภาคม ของทุกปี (Mifune Matsuri) มีแห่ขบวนเรือโบราณ บนแม่น้ำโออิ ในเกียวโต
 
          เทศกาลซันจะ - วันอาทิตย์ที่ 3 ของ พฤษภาคม ของทุกปี (Sanja Matsuri) ของศาลเจ้าอะซะกุซะ ในโตเกียว มีการแห่ศาลเจ้าใหญ่ ๆ 3 ศาล อีกทั้งย่อย ๆ อีกนับร้อยกว่าศาล
                                                           เทศกาลฮินะ - ญี่ปุ่น
                                                                                              เทศกาลคะซูกะ - ญี่ปุ่น
                                                                 เทศกาลทะคะยะมะ - ญี่ปุ่น
                                                                               เทศกาลอะโออิ - ญี่ปุ่น
                                                                                                                                    
เทศกาลยะโยอิ - ญี่ปุ่น
ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)
          ที่ญี่ปุ่นเป็นฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์พร้อมความเขียวขจีทั่วประเทศญี่ปุ่น ใบ
เขียวของ ซะกุระ เมเปิ้ล โอ๊ค
ในป่าเขาที่ตัดกับสีเขียวเข้มของต้นสนและต้นไผ่ที่โอนอ่อนตามสายลมในตอนกลาง
วันและยามค่ำคืนตามริมแม่น้ำในเมืองต่าง ๆ
ทุกภาคจะเป็นจุดนัดพบของชาวชนบทตามท้องถิ่นและของเพื่อนผู้มาเยือนเทศกาลฤดู
ร้อนทั่วญี่ปุ่น เพื่อร่วมชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างมีสีสรรและชีวิตชีวาและชมระบำพื้นเมือง "Bon Odori"

           เทศกาลซันโน  - กลาง มิถุนายน ของทุกปี (Sanno Matsuri) ที่ศาลเจ้าฮิเอะ ในโตเกียว มีการแห่ศาลเจ้าผ่านถนนในย่านอะซะกุซะ

          เทศกาลม้า - เสาร์ที่ 2 ของ มิถุนายน ของทุกปี (Chagu-Chagu Umakko Horse Festival) ในเมืองโมริโอกะที่ญี่ปุ่น  มีแห่ขบวนม้าประดับอย่างมีสีสรร
          เทศกาลดวงดาวหรือเทศกาลทานาบะตะ - วันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี (Tanabata Festival) จัดขึ้นทั่วญี่ปุ่น แต่ที่เมืองเซนไดอย่างยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุด มีการประดับโคมกระดาษหลากสีสวยงาม

          เทศกาลบน - วันที่ 13-15 กรกฎาคม (หรือ สิงหาคม ในหลายพื้นที่) ของทุกปี (Bon Festival)
จัดทั่วประเทศ  เป็นพิธีทางศาสนา เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยมีการเต้นระบำโบราณ BON ODORI เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณเหล่านั้น
          เทศกาลไฟ - วันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี (Nachi Shrine No Himatsuri) ที่ศาลเจ้านะจิคะทจึระในเมืองวะกะยะมะ มีการแบก 12 คบเพลิงขนาดใหญ่ โดยนักบวชในชุดขาว
          เทศกาลฮะคะตะ กิออน ยะมะงะซะ - วันที่ 1-15 กรกฎาคม ของทุกปี (Hakata Gion Yamagasa) งานใหญ่จะจัดในวันที่ 15 ที่เมืองฟุคุโอกะ มีการแห่ขบวนรถประดับสวยงามที่ยิ่งใหญ่
          เทศกาลกิออน - วันที่ 16-17 กรกฎาคม ของทุกปี (Gion Matsuri)  เป็นเทศกาลย้อนยุคไปในศตวรรษที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต จะมีขบวนแห่ชุดแต่งกายโบราณผ่านถนนสายหลักหลายสาย
          เทศกาลดนตรี - วันที่ กรกฎาคม หรือ สิงหาคม ของทุกปี (Kangensai Music Festival) ของศาลเจ้า Itsukushima ใกล้เมืองฮิโรชิม่าในญี่ปุ่น มีการรำประกอบดนตรีราชสำนัก
          เทศกาลเทนยิน - วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม ของทุกปี (Tenjin Matsuri) ของศาลเจ้าเทนมันงู ในโอซาก้า มีขบวนแห่ศาลเจ้าบนเรือเหนือลำน้ำโดจิมะ
           เทศกาลเนบุตะ - วันที่ 1-7 สิงหาคม ของทุกปี (Nebuta Matsuri) มีขบวนแห่โครงหุ่นประดับไฟ ในเมืองอะโอโมริ (2-7 สิงหาคม) เมืองฮิโรซะกิ
          เทศกาลคันโต - วันที่ 3-6 สิงหาคม ของทุกปี (Kanto Matsuri) ที่เมืองอะคิตะ มีขบวนแห่แผงโคมไฟที่แขวนบนราวไม้ไผ่
          เทศกาลฮะนะงะซะ - (Hanagasa Matsuri) ในเมืองยะมะงะตะ มีขบวนฟ้อนรำของชาวเมือง เป็น 10,000 คน ในชุดหมวกฟางติดดอกไม้เทียม ซึ่งเป็นชุดประจำเทศกาล
          เทศกาลระบำอาว่า - วันที่ 12-15 สิงหาคม ของทุกปี (Awa Odori Folkdance Festival) ที่เมืองโทคุชิมะ มีการร้องรำทั้งกลางวันและกลางคืน

          งานไดมอนหยิ บอนไฟ - วันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี (Daimonji Bonfire)  เป็นเทศกาลเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการเผาไฟบนเนินเขา ซึ่งเห็นได้จากตัวเมืองเกียวโต
 
                                                                           เทศกาลเนบุตะ - ญี่ปุ่น
                                                                                              เทศกาลกิออน - ญี่ปุ่น
                                                                                เทศกาลซันโน - ญี่ปุ่น
                                                                                          เทศกาลคันโต - ญี่ปุ่น
ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
         เป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวและใบไม้เปลี่ยนสี
เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายน และตุลาคม
เป็นเดือนที่น่าเพลิดเพลินกับความเย็นสบายในฤดูนี้ 
นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแห่งสีสรรเป็นสีเหลืองส้ม
แต่งเติมขุนเขาราวกับสีสรรแห่งพรม และทุ่งนาเปลี่ยนเป็นสีทองเป็นเวลาแห่งเทศกาลและกีฬา ได้มาบรรจบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ งานเทศกาลดอกเบญจมาศซึ่งแสดงอยู่ทั่วประเทศเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฤดูนี้ 
           งานแสดงขี่ม้ายิงธนู - วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี (Yabusame) ที่ศาลเจ้าทซึรุหงะโอกะ ฮะจิมังงู ที่เมืองคะมะคุระ

           เทศกาลคุนจิ - วันที่ 7-9 ตุลาคม ของทุกปี (Kunchi Matsuri) ของศาลเจ้าซูวะในเมืองนางาซะกิ มีระบำมังกรจีนดั้งเดิม
       เทศกาลทะคะยะมะ - วันที่ 9-10 ตุลาคม ของทุกปี (Takayama Matsuri) แห่งศาลเจ้าฮาจิมังงุ ซึ่งมีขบวนรถสีสรรต่าง ๆ มากมาย 

          เทศกาลเมืองนาโกยา - กลาง ตุลาคม ของทุกปี (Nagoya City Matsuri)  มีขบวนพาเหรดซามูไรตามถนนในเมือง 
          เทศกาลดอกเบญจมาศ - กลาง ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี ที่ศาลเจ้าเมหยิ และวัดอะซะคุซะในโตเกียว 
          เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง - วันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี  (Autumn Matsuri) ของศาลเจ้าโทโชงุ ที่เมืองนิกโก้ มีขบวนพาเหรดของนักรบโบราณในชุดเสื้อเกราะติดตามขบวน
           เทศกาลยุคสมัย - วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี (Jidai Matsuri) เป็นเทศกาลของศาลเจ้าเฮอันในเกียวโตซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เทศกาลใหญ่ของเกียวโต

          เทศกาลไฟ - วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี จะมีขบวนแห่คบเพลิงมุ่งมายังศาลเจ้ายุคิคุระมะในเกียวโต
          เทศกาลโอคุนจิ - วันที 2 - 4 พฤศจิกายน ของทุกปี (Okunchi Matsuri) ของศาลเจ้าคะระทจึในเมืองซะหงะ มีขบวนแห่ที่มีสีสรร

         ขบวนแห่เจ้าเมือง - 3 พฤศจิกายน ของทุกปี (Daimyo Gyoretsu) ในเมืองฮะโกเน่

         เทศกาลเจ็ดห้าสาม - 15 พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับเด็กอายุ 3, 5, 7 ปี จะไปศาลเจ้าเพื่อขอพรจากเทพเจ้าให้มีสุขภาพดีตลอดไป
 
                                                 เทศกาลโอคุนจิ - ญี่ปุ่น 
                                                    เทศกาลยุคสมัย - ญี่ปุ่น
 
                                                                                                                                       
เทศกาลคุนจิ - ญี่ปุ่น
 
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
        
เป็นฤดูแห่งการเพลิดเพลินกับหิมะ ฤดูหนาวในญี่ปุ่นไม่ค่อยรุนแรง
ยกเว้นทางเหนือสุด อุณหภูมิโดยปกติจะอบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์และฟ้าสีคราม
อีก
ด้านหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศกาลต่างๆ
จะเกี่ยวพันกับหิมะและน้ำแข็ง
นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับหิมะและรูปแกะสลักและมีส่วนร่วมในประเพณีท้อง
ถิ่นตามฤดูนั้น เทศกาลงานต่างๆ
ทั่วญี่ปุ่นถูกจัดขึ้นต่อเนื่องกับเทศกาลปีใหม่อันเป็นวันที่สำคัญที่สุด
สำหรับชาวญี่ปุ่น
          เทศกาล อ็อง มัตสุริ - วันที่ 15-18 ธันวาคม ของทุกปี (On Matsuri) ของศาลเจ้าคะซึกะของเมืองนารา จะมีขบวนแห่สวมหน้ากาก
         งานฮะโกอิตะ อิชิ - วันที่ 17-19 ธันวาคม ของทุกปี (Hagoita-Ichi) ของวัดอะซะคุซะคันนอนในโตเกียว มีการออกร้านขายไม้ตีลูกขนไก่โบราณ

          งานไหว้พระ - วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (OTERAMAIRI) ที่ศาลเจ้ายะซะกะในเกียวโต มีพิธีไฟศักดิ์สิทธิ์
          วันปีใหม่ - วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี (New Year’s Day)
มีจนถึงวันที่ 3 ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจต่างๆ จะปิด ครอบครัวต่างๆ 
จะฉลองด้วยอาหารมื้อพิเศษ แต่งชุดกิโมโนที่สวยที่สุด
และจะพากันไปวัดหรือศาลเจ้า เพื่อไหว้พระขอพรให้สุขภาพดี
และมีความสุขตลอดปี

          วันทำพิธีดับเพลิง - วันที่ 6 มกราคม ของทุกปี (Dezomeshiki) ชมขบวนสาธิตการดับเพลิงในโตเกียว โดยมีตัวแทนพนักงานดับเพลิงแสดงโลดโผนบนยอดบันไดช่วยหนีไฟ

          ก่อนวันบรรลุ นิติภาวะ (Day Before Coming of Age Day) เทศกาลเผาหญ้า บนเขา WakakusaYama ในเมืองนารา 
          เทศกาลหิมะ - ต้น ก.พ. (7วัน) (Snow Festival) ที่
มีชื่อที่สุดในญี่ปุ่น ที่เมืองซัปโปโร บนเกาะฮ็อกไกโด
มีรูปแกะสลักหิมะและน้ำแข็งอันมหึมาต่างๆ
มากมายจากทั่วโลกมาประชันและแข่งขันกันทุกปี
ต้นหรือ
กลาง ก.พ. เทศกาลหิมะ ที่อะซะฮิคะวะหรืออะบะชิริและเมืองอื่นๆ ในฮ็อกไกโด
          เทศกาลโปรยถั่ว - วันที่ 3 หรือ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (Setsubun Matsuri) เป็นพิธีไล่สิ่งอัปมงคล ทำกันตามวัดใหญ่ทั่วประเทศ 
           เทศกาลแห่โคม - วันที่ 3 หรือ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (Lantern Matsuri) ของศาลเจ้าคะซึกะ ในเมืองนารา
           เทศกาลคะมะคุระ - วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี   (Kamakura Matsuri) ของเมืองโยโคเทะในอะคิตะ มีกระท่อมหิมะที่สร้างบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำ

          เทศกาลเปลือย - วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  (Hadaka Matsuri) ที่วัดไซไดหยิในเมืองโอคะยะมะ
 
                                                                                      เทศกาลแห่โคม - ญี่ปุ่น
                                             งานฮะโกอิตะ อิชิ - ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์