Kingdom Fungi

 

Kingdom Fungi

 

คือพวกเห็ด (mushroom), รา (mold), ยีสต์ (yeast) มีความใกล้ชิดกับสัตว์มากกว่าพืช เป็น decomposer ที่สำคัญของระบบนิเวศ

 

ฟังไจเป็น eukaryote ที่มีเส้นใย (mycelium) ซึ่งทำหน้าที่ในการกินแบบหลั่งน้ำย่อยแล้วดูดซึม หรืออาจเปลี่ยนเป็นอวัยวะกระจายสปอร์ที่เรียกว่า fruiting body ผนังเซลล์เป็นสาร chitin และสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้ ดำรงชีวิตได้ทั้งแบบ saprophytism (หลั่งน้ำย่อยออกมาแล้วดูดซึม) parasitism (เป็นปรสิต) หรือ mutualism (พึ่งพา) สร้างสปอร์ได้ 2 ชนิด คือ sexual spore โดย meiosis กับ asexual spore โดย mitosis ซึ่งเราใช้ sexual spore เป็นเกณฑ์ในการจำแนกฟังไจออกเป็น 4 ไฟลัม แต่บางชนิดก็สร้างได้ asexual spore เท่านั้น เรียกว่าเป็นพวก fungi imperfect เช่น Penicillium, Aspergillus

1. Chytridiomycota คือ พวก chytrid : เป็นฟังไจชนิดเดียวที่เซลล์สืบพันธุ์และสปอร์มี flagellum สันนิษฐานว่าวิวัฒนาการมาจากโพรทิสต์

2. Zygomycota เช่น ราดำ (rhizopus) ที่ขึ้นอยู่บนขนมปัง : hypha ไม่มีผนังกั้น สร้าง sexual spore คือ zygospore

3. Ascomycota มีจำนวนมากที่สุด เช่น ยีสต์ โมเรล ทรัฟเฟิล ราแดง : hypha มีผนังกั้น สร้าง sexual spore เรียก ascospore ในถุงเรียก ascus โดยยีสต์ เป็น unicellular และไม่มี  hypha มีการสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ (ไม่อาศัยเพศ) หรือ meiosis (อาศัยเพศ)

4. Basidiomycota เช่น เห็ดต่างๆ ราสนิม ราเขม่าดำ รา mycorrhiza ที่อยู่กับรากสนแบบ mutualism ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ : hypha มีผนังกั้น สร้าง sexual spore เรียก basidiospore ใน fruiting body ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

ราแดง ใช้ทำข้าวแดงและเต้าหู้ยี้, Pencillium ใช้ทำยาปฏิชีวนะ penicillin, Asperigillus flavus มีสาร alflatoxin ทำให้เกิดมะเร็งตับ, Aspergillus niger ผลิตกรดซิตริก, Rhizopus nigricans ผลิตกรดฟูมาริก, ยีสต์สามารถหายใจแบบไม่ใช้ O2 ได้แอลกอฮอล์ และ CO2 โดยกระบวนการหมัก จึงใชยีสต์หมักไวน์ เหล้า และใส่ยีสต์เพื่อให้ขนมปังขึ้นฟู นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากฟังไจยังมีซีอิ้ว เต้าเจี้ยว ถั่วหมัก

โรคจากฟังไจ เช่น กลาก เกลื้อน ง่ามเท้าเปื่อย ฯลฯ และโรคเกิดจากราสนิม ราเขม่าดำ ราน้ำค้าง โรคใบไหม้เป็นโรคในพืชที่เกิดจากฟังไจ

 

 

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์