เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

                    

                     แบบทดสอบ            

 

 

   

 

แบบทดสอบเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

1. 1. ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต คือข้อใด
ต้องการอาหาร
สามารถเจริญเติบโตได้
สืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ได้
ถูกทุกข้อ

2. สิ่งมีชีวิตในข้อใด ไม่ใช่ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
อะมีบา
ยูกลีนา
แมงกะพรุน
พารามีเซียม

3. ส่วนประกอบที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์คืออะไร
นิวเคลียส
เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาสซึม
คลอโรพลาสต์

4. สารที่ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพบในส่วนประกอบใด
นิวเคลียส
เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาสซึม
คลอโรพลาสต์

5. เมื่อนำใบของพืชมาศึกษา สิ่งใดที่ ไม่ สามารถตรวจพบในใบของพืชใต้น้ำ
เซลล์คุม
ผนังเซลล์
เม็ดคลอโรพลาสต์
เซลล์รูปร่างสี่เหลี่ยม

6. ส่วนใดของพืชที่มีคลอโรพลาสต์มากที่สุด
ใบ
ผล
ราก
ลำต้น

7. นิวเคลียสมีความสำคัญต่อเซลล์อย่างไร
เป็นแหล่งพลังงาน
ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์
เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
ถูกทุกข้อ

8. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของผนังเซลล์
สร้างมาจากสารเซลลูโลส
มีช่องให้สารผ่านเข้าออกได้
เป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแก่เซลล์

9. เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไม่มี ส่วนประกอบใด
ไรโบโซม
นิวเคลียส
เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาสซึม

10. ส่วนประกอบของเซลล์ส่วนใดเป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
นิวเคลียส
ไรโบโซม
ไมโทคอนเดรีย
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์