รประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทยรักษ์เกษตร”

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 888 จัดโครงการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทยรักษ์เกษตร” ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม เกษตรกรไทยคือ ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนระดับโลก เป็นผู้ที่ทำงานหนัก อดทนและมีความงดงามในวิถีการดำรงชีพ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤติหลายประการ ทั้งภัยพิบัติ สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการดำเนินชีวิต”
 
จากแนวคิดดังกล่าว คณะฯ จึงจะจัดการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทยรักษ์เกษตร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใช้สื่อวิทยุเพื่อการรณรงค์ สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรไทย มีความอดทน วิริยะอุตสาหะต่อการประกอบอาชีพอันสุจริต มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้การประกวด จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. การประกวดสารคดีสั้นทางวิทยุความยาวไม่เกิน 5 นาที 
2. การประกวดสปอตวิทยุความยาวไม่เกิน 1 นาที
 
โดยแนวคิดในการประกวดของทั้ง 2 ประเภทจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจ และยกย่องเชิดชูเกษตรกรไทย ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องบันทึกเสียงไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบ MP3 ลงในแผ่นซีดี พร้อมกับ
พิมพ์บทสารคดีวิทยุหรือบทสปอตวิทยุประกอบด้วย โดยผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 
รางวัลชนะเลิศในประเภทสารคดีวิทยุจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ส่วนประเภทสปอตวิทยุรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ส่วนรางวัล ชมเชย 2 รางวัลจะได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละประเภทยังจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วย
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ ตึกใหม่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามรายละเอียดหรือส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
หรือโทร 053-873700 ต่อ 109 , มือถือ 089-755-3882

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์