การออมทรัพย์และการลงทุน

 

 

 

 

 

 

 ความหมายของการลลงทุน

 ความหมายของการออมทรัพย์

 ประโยชน์ของการออมทรัพย์

 ความหมายของการลงทุน 

หลักการออมทรัพย์

ประเภทและผลการตอบแทนจากการลงทุน

 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนกับการออมทรัพย์

แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีออมเงินของฉัน

แบบทดสอบเรื่องการออมทรัพย์และการลงทุน

 วัตถุประสงค์ในการออมเงิน

ใบงาน

เฉลยใบงาน

 ประโยชน์ของการรู้จักค่าของเงิน

ปัจจัยที่มีผลกระทบในการออมทรัพย์

 สถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์

แหล่งอ้างอิง

คำขอบคุณ

ผู้จัดทำ

 

 ความหมายของการลงทุน

การลงทุน (Investment)  หมายถึง การที่บุคคลยอมเสียสละเงินหรือทรัพย์สิน สินค้าหรือบริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 ไม่นำมาใช้จ่ายสนองความต้องการในปัจจุบัน แต่กลับนำไปใช้เพื่อผลิตสินค้าประเภททุน โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน
  

 

 

 

                                                        

                                                               

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์