การออมทรัพย์และการลงทุน

 

            ใบงาน

 คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
การออมทรัพย์  หมาย  ถึง ...............................................................................................................................................................................................................................................

คำชี้แจง: ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ถูก หน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่องหมาย ผิด หน้าข้อที่ผิด
.... 1.การออมทรัพย์ช่วยให้ชีวิตมีหลักประกันที่มั่นคง
 ....2.ประโยชน์ของการออมทรัพย์คือ ช่วยให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ
....3.การออมทรัพย์ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น

                                                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์