การออมทรัพย์และการลงทุน

 


วัตถุประสงค์ในการออมเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแต่ละ
บุคคลไว้ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังตัวอย่างตารางการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ใน
การออมเงินในปี พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2547 ดังนี้
ตารางการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ในการออมเงินของปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2547

ลำดับที่ รายการ พ.ศ 2541 พ.ศ 2547
1 เก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือชรา 29.4 42.5
2 เพื่อการศึกษา 21.3 16.5
3 เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 17.9 15.5
4 ต้องการดอกเบี้ย 7.7 13.4
5 เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงิน 2.5 5.1
6 ซื้อสินทรัพย์อื่น ๆ 6.1 3.4
7 เพื่อกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีต่าง ๆ 30.1 0.8
8 อื่นๆ 12.1 2.8
 รวม 100 100

                                                          

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์