กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

  
         
   

Innocent  ที่มา  Kiss    กาพย์เห่เรือนี้สันนิษฐานว่าทรงพระราชนิพนธ์ เพื่อชมฝีพระหัตถ์ในการแต่งเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้ประทานคำอธิบายความเป็นมาของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานไว้ว่า รัชกาลที่ ๒ คงได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 1 เพื่อชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  แต่ครั้งยังคงเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ  เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด  ด้วยทรงมีความสามารถเป็นเลิศในการปรุงเครื่องเสวย  และเพื่อใช้เป็นบทเห่เรือเสด็จประพาสส่วนพระองค์กาพย์เห่บทนี้มิได้ชมขบวนเรือหรือชมธรรมชาติในการเดินทางแต่เป็นการเห่ชมเครื่องคาวผลไม้และเครื่องหวานเป็นสำคัญซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕  ได้ใช้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานในการเห่เรือของทางราชกาลคู่กับบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์                 Innocent ผู้แต่ง Tongue out    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เป็นพระมหากษัตริย์ราชกาลที่ 2 ในพระบรมราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า  ฉิม  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๓๑๐ ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  เมืองสมุทรสงคราม  เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงรับการยกย่องในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์  วรรณคดีและศิลปะกรรมเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ พระราชนิพนธ์ของพระองค์หลายเรื่องมีความประณีตงดงามในเชิงอักษรศาสตร์และสามารถนำไปผสมผสานกับนาฏศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน  พระองค์ทรงฟื้นฟูการแสดงละคร โขน การขับร้อง และดนตรีให้มีระเบียบแบบแผนถูกต้องจนเป็นที่นิยมสืบต่อมา    ผลงานด้านภาษา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่สายตาชาวโลก  จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก  (UNESCO)  เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ ๒๐๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกและรัฐบาลไทยจึงถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ จนถึงทุกวันนี้  Frown ลักษณะคำประพันธ์ Smile  แต่งเหมือนกาพย์เห่เรือ ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน 1 บท แล้วขยายความด้วยกาพย์ยานี 11 โดยมีโคลงสี่สุภาพ ๑ บท เป็นบทนำหรือบทขึ้นต้น แล้วแต่งกาพย์ยานี ๑๑ อีกหลายบทให้มีเนื้อสอดคล้องและสัมพันธ์กับโคลงบทนำ  Surprised ความมุ่งหมาย Surprised   . เพื่อเป็นบทเห่เรือพระที่นั่งเวลาเสด็จประพาสส่วนพระองค์                 .เพื่อชมฝีพระหัตถ์ในการปรุงเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์