กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

  
         
   

Innocent  ที่มา  Kiss    กาพย์เห่เรือนี้สันนิษฐานว่าทรงพระราชนิพนธ์ เพื่อชมฝีพระหัตถ์ในการแต่งเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้ประทานคำอธิบายความเป็นมาของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานไว้ว่า รัชกาลที่ ๒ คงได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 1 เพื่อชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  แต่ครั้งยังคงเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ  เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด  ด้วยทรงมีความสามารถเป็นเลิศในการปรุงเครื่องเสวย  และเพื่อใช้เป็นบทเห่เรือเสด็จประพาสส่วนพระองค์กาพย์เห่บทนี้มิได้ชมขบวนเรือหรือชมธรรมชาติในการเดินทางแต่เป็นการเห่ชมเครื่องคาวผลไม้และเครื่องหวานเป็นสำคัญซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕  ได้ใช้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานในการเห่เรือของทางราชกาลคู่กับบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์                 Innocent ผู้แต่ง Tongue out    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เป็นพระมหากษัตริย์ราชกาลที่ 2 ในพระบรมราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า  ฉิม  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๓๑๐ ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  เมืองสมุทรสงคราม  เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงรับการยกย่องในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์  วรรณคดีและศิลปะกรรมเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ พระราชนิพนธ์ของพระองค์หลายเรื่องมีความประณีตงดงามในเชิงอักษรศาสตร์และสามารถนำไปผสมผสานกับนาฏศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน  พระองค์ทรงฟื้นฟูการแสดงละคร โขน การขับร้อง และดนตรีให้มีระเบียบแบบแผนถูกต้องจนเป็นที่นิยมสืบต่อมา    ผลงานด้านภาษา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่สายตาชาวโลก  จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก  (UNESCO)  เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ ๒๐๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกและรัฐบาลไทยจึงถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ จนถึงทุกวันนี้  Frown ลักษณะคำประพันธ์ Smile  แต่งเหมือนกาพย์เห่เรือ ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน 1 บท แล้วขยายความด้วยกาพย์ยานี 11 โดยมีโคลงสี่สุภาพ ๑ บท เป็นบทนำหรือบทขึ้นต้น แล้วแต่งกาพย์ยานี ๑๑ อีกหลายบทให้มีเนื้อสอดคล้องและสัมพันธ์กับโคลงบทนำ  Surprised ความมุ่งหมาย Surprised   . เพื่อเป็นบทเห่เรือพระที่นั่งเวลาเสด็จประพาสส่วนพระองค์                 .เพื่อชมฝีพระหัตถ์ในการปรุงเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 299 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • น้ำตาลยาจิตร
  • tar_kunakorn