แรงและการเคลื่อนที่

แบบทดสอบเรื่อง แรง

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ
แรงมีผลให้วัตถุหยุดนิ่ง
แรงทำให้รูปร่างวัตถุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
แรงมีผลให้ความเร็วของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงได้
แรงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2. แรงเป็นปริมาณที่มีลักษณะตามข้อใด
มีแต่ขนาด
มีแต่ทิศทาง
มีทั้งขนาดและทิศทาง
ไม่มีทั้งขนาดและทิศทาง

3. เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วัดขนาดของแรง
บารอมิเตอร์
ไฮกรอมิเตอร์
เครื่องชั่งน้ำหนัก
เครื่องชั่งสปริง

4. ถ้าแรง F1 มีขนาด 6 นิวตัน และแรง F2 มีขนาด 3 นิวตัน แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองมีขนาด 9 นิวตัน แสดงว่าแรงทั้งสองมีทิศทางอย่างไร
แรง และแรง มีทิศตั้งฉากกัน
แรง และแรง มีทิศทาง
แรง มีทิศขึ้น และแรง มีทิศลง
แรง และแรง มีทิสไปทางเดียวกัน

5. เมื่อมีแรงย่อย 2 แรง มีขนวด 15 นิวตัน และ 20 นิวตัน ตามลำดับ มากระทำกับวัตถุแรงลัพธ์ที่มีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดจากการกระทำของแรงทั้งสอง มีค่าเท่าใด
5,20 นิวตัน
15,20 นิวตัน
15,35 นิวตัน
5,35 นิวตัน

6. จงพิจารณาแรงลัพธ์ที่มีเป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ 1.วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมเอาไว้ 2.วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะมีความเร็วคงที่และเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม 3.วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะมีความเร็วลดลงและเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม 4.วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะมีความเร็วคงที่และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ข้อ 1. และ 2.
ข้อ 2. และ 3
. ข้อ 1. และ 3.
ข้อ 3 และ 4

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแรงลัพธ์ที่มีค่าเป็นศูนย์กระทำกับวัตถุ
วัตถุที่หยุดนิ่งจะรักษาสภาพการหยุดนิ่งเอาไว้
เป็นกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เป็นกฎแห่งความเฉื่อย
ถูกทั้ง ก. และ ค.

8. ถ้ามีแรง 2 นิวตัน และแรง 5 นิวตัน กระทำต่อโต๊ะในทิศเดียวกัน แรงลัพธ์จะมีค่าเท่าไร
2 นิวตัน
3 นิวตัน
5 นิวตัน
7 นิวตัน

9. แรงเสียดทานเกิดขึ้นในทิศทางใด
ทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่
. ทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
ทิศทางในแนวราบเท่านั้น

10. การเข็นรถเข็นบนพื้นผิวในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด
พื้นหญ้า
. พื้นทราย
พื้นหินกรวด
พื้นกระเบื้อง

ผลคะแนน =                                                            
เฉลยคำตอบ:

*************************************************************************************************

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์