ปริซึมสามมิติ

 ปริซึม (prism)
ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ตัวอย่างปริซึมส่วนต่างๆ ของปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม
ปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ เส้นขอบ (edge) จุดยอด (vertex) หน้า (face) และฐาน (base)
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริซึมที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
-  มีจุดยอด 8 จุด คือ A, B, C, D, E, F, G, H
 -  มีขอบ 12 ขอบ คือ AB, BC, CD, DA, AH, HF,
     FD, FE, EG, GH, GB, EC                                                   

 -  มีหน้า 6 หน้า คือ ABCD, HGEF, CEFD, ABGH,
    ADFH, BCEG
เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะพบความสัมพันธ์ ดังนี้
   V + F - E = 2
 เมื่อ V แทน จำนวนจุดยอด
  F แทน จำนวนหน้า
  E แทน จำนวนเส้นขอบ
ซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นจริงทุกกรณีสำหรับปริซึมที่ทุกหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า Euler's Formula
แหล่งที่มาของข้อมูล   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์