ปริซึมสามมิติ

 

 

                                                   

สูตรการหาพื้นที่หกเหลี่ยมค่ะ
ปริซึม
 ท่านทั้งหลายได้เห็นปริซึมในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น กล่องชล็อค กล่องกระดาษสี่เหลี่ยมมุกฉากที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บรรจุของขวัญต่าง ๆ ปริซึมนั้นคือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริซึมจะถูกเรียกตามลักษณะของฐาน คือ ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมห้าเหลี่ยม ปริซึมหกเหลี่ยม เป็นต้น
ดังนั้น ปริซึม คือ รูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าที่อยู่ในระนาบที่ขนานกันหนึ่งคู่เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ระนาบที่ขนานกันเรียกว่า ฐาน หรือหน้าตัด และเรียกหน้าอื่น ๆ ว่า ผิวข้าง ปริซึมที่เห็นในชีวิตประจำวัน การหาพื้นที่ผิวของปริซึม พื้นที่ผิวของปริซึมก็คือพื้นที่ผิวข้างโดยรอบ รวมกับพื้นที่ฐานทั้งสอง พื้นที่ผิวข้างจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม จำนวนกี่รูปขึ้นอยู่กับจำนวนเหลี่ยมของฐาน พื้นที
สี่เหลี่ยมด้านข้างนี้จะเท่ากันหรือไม่ขึ้นอยู่กับด้านของฐาน
ดังนั้น สูตรการหาพื้นที่ผิวของปริซึม       =   ผลรวมของพื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสองตัวอย่าง กล่องใบหนึ่ง มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 4 เซ็นติเมตร ด้านยาว 6 เซ็นติเมตร มีความสูง 5 เซ็นติเมตร กล่องใบนี้ มีพื้นที่ผิวเท่าใด          
การหาปริมาตรของปริซึม
ปริมาตรของปริซึมขึ้นกับพื้นที่ฐานกับความสูง ผู้เรียนจะต้องหาพื้นที่ฐานให้ได้ จึงนำมาเข้าสูตร
 ปริมาตรของปริซึม     =  พื้นที่ฐาน x สูง  จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่าฐานของปริซึมเป็นสี่เหลี่ยม จึงได้พื้นที่ฐาน = กว้าง x ยาว = 4 x 6 = 24 ตารางเซ็นติเมตร มีความสูง = 5 เซ็นติเมตร
  ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมนี้ = 24 x 5 = 120 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
ตัวอย่าง ปริซึมแก้วแท่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านที่เท่ากันยาวด้านละ 5 เซ็นติเมตร ด้านที่เหลือยาว 6 เซ็นติเมตร สูง 10 เซ็นติเมตร
จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมนี้
  วิธีทำ   แนวคิด การหาพื้นที่ฐาน แต่ยังไม่มีส่วนสูงของฐาน ด้วยทฤษฎีปิทาโกรัส
 จะเห็นว่า การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม จะต้องหาพื้นที่ฐานและพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้นจึงควรจำสูตรการหาพื้นที่ฐานให้ได้ เช่นสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า, สามเหลี่ยมทั่วไป, สี่เหลี่ยม, ห้าเหลี่ยม, หกเหลี่ยม, เจ็ดเหลี่ยม, แปดเหลี่ยม ฯล
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์