ปริซึมสามมิติ

 

 

 

 

 

               

ปริซึมแห่งการเรียนรู้
ฐานความคิดในการดำเนินงาน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ (ฝ่าย Gifted) มีฐานความคิดในการดำเนินงานมาจาก “ปริซึมแห่งการเรียนรู้”  ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ และอัจฉริยภาพมนุษย์ที่พัฒนาโดย ศ.ดร.จูน เมคเกอร์ (Prof. Dr. June Maker) แห่งมหาวิทยาลัยอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์  ประธานโครงการฯ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของคนที่มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งรูปแบบ และประเภทของสาขาความสามารถที่มีอยู่ 10 ด้าน หลักการนี้เชื่อว่าการที่เด็กจะสามารถแสดงศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนได้ดีนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก 3 ด้าน

 ด้านที่หนึ่ง คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งมี 2 ประเภทคือ สิ่งแวดล้อมกายภาพ (Physical Environment) และสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตร (Dynamic Environment) สิ่งแวดล้อมทั้งสองประเภทส่งผลสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นการเข้าใจถึงพัฒนาการทุกด้านรวมทั้งการให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้จะเป็นการเปลี่ยนคุณภาพเด็กให้ปรากฏได้อย่างชัดเจน

 ด้านที่สอง คือ กรอบ หรือคุณสมบัติของสังคมในระยะเวลาหนึ่งๆ ที่ปรารถนาให้เด็กเป็นอย่างไร (Competencies) เช่นหลักสูตรทางการศึกษา และหลักสูตรแฝงอีกหลายด้านที่สถาบันต่าง ๆ ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมที่เป็นตัวกำหนดกรอบหรือแนวปฏิบัติให้เด็ก เช่น สถาบันครอบครัว สังคม ฯลฯ

 ด้านที่สาม คือ กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ซึ่งเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งสามองค์ประกอบส่งผลอย่างมากในการเรียนรู้และการแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็ก

 ปัจจัยทั้งสามด้านนั้นส่งผลให้เด็กมีการแสดงออกที่ต่าง หรืออาจทำให้เด็กไม่สามารถแสดงศักยภาพภายในออกมาได้หากศักยภาพภายในแตกต่างจากความต้องการ หรือโอกาสของสังคม การสร้างโอกาส การพัฒนาเด็กตามความสามารถ ความถนัดและการปรับสิ่งแวดล้อมจะทำให้เด็กมีความสามารถมากขึ้น สังคมก็จะมีอัจฉริยบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์