เรื่อง...กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

 

  Wink บทที่ ๕ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงSmile

ผู้แต่ง