FOOD AND DRINK

 

3. คำนามที่เป็นได้ทั้ง Countable และ Uncountableคำนามบางคำสามารถเป็นได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ แล้วแต่การใช้ เช่น

adulthood ( ความเป็นผู้ใหญ่)               fear ( ความกลัว )                         paper ( กระดาษ )

afternoon ( ตอนบ่าย )                       fiction ( เรื่องอ่านเล่น )                   passion ( หลงไหล )
age ( อายุ )                                      film ( ภาพยนต์ )                           people ( ประชาชน )

anger ( ความโกรธ )                           fish ( ปลา )                                  personality  ( บุคลิกภาพ )

appearance ( สิ่งที่ปรากฏแก่ตา   )        flavor ( กลิ่น )                               philosophy  ( ปรัชญา )

art ( ศิลปะ )                                     food ( อาหาร )                              power ( พลัง )

beauty ( ความสวย )                           friendship ( ความเป็นเพื่อน )           reading ( การอ่าน )

beer ( เบียร์ )                                    fruit ( ผลไม้ )                               religion ( ศาสนา )

belief  ( ความเชื่อ )                            glass ( แก้ว )                                revision ( การทบทวน )

breakfast ( อาหารเช้า )                      government ( รัฐบาล )                   rock ( หิน )

cheese ( เนยแข็ง)                              hair ( ผม )                                  science ( ศาสตร์,วิทยาศาสตร์ )

chicken ( ไก่ )                                   history ( ประวัติศาสตร์ )                school ( โรงเรียน )

childhood ( ความเป็นเด็ก )                   innocence ( ความไร้เดียงสา )         shock ( ตกใจ งงงวย )

college ( วิทยาลัย )                             jail ( คุก )                                   society ( สังคม )

competition ( การแข่งขัน )                   jealousy ( ความอิจฉา)                   sorrow ( ความเศร้าโศก)

crime ( อาชญากรรม )                          language ( ภาษา)                        space ( ที่ว่าง )

culture ( วัฒนธรรม )                           law  ( กฏหมาย )                           speech ( สุนทรพจน์ )

death ( ความตาย )                             liberty  ( เสรีภาพ)                         spirit ( วิญญาณ, จิตใจ )

divorce ( การหย่าร้าง )                         life ( ชีวิต)                                    stone ( หินมีค่า )

disease ( โรค)                                    love ( ความรัก )                            strength ( ความเข้มแข็ง )

drama ( บทละคร )                              lunch  ( อาหารกลางวัน )                 teaching ( การสอน )

duck ( เป็ด )                                       man  ( คน )                                 temptation ( สิ่งล่อ ยั่วยวนใจ)

education ( การศึกษา)                          marriage ( การแต่งงาน )                theater ( โรงละคร)

environment ( สิ่งแวดล้อม )                  meat ( เนื้อสัตว์)                            theory ( ทฤษฎี )

evening ( ตอนเย็น)                              metal ( โลหะ )                             time ( เวลา)

exercise ( แบบฝึกหัด ออกกำลัง)            milk ( นม )                                  trouble ( ปัญหา )

fact ( ความจริง)                                  morning  ( ตอนเช้า )                     wine ( เหล้าองุ่น )

abuse ( ใช้ในทางที่ผิด )                      faith ( ความเชื่อ )                        nature  ( ธรรมชาติ )

              

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์