FOOD AND DRINK

หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์

 

 

1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น 

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

4.ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

 Singular
Plural      
Singular
Plural
apple ( แอปเปิล )
apples
  stamp ( แสตมป์ )   stamps
comb ( หวี )
combs
face (หน้า ) 

faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )
 computers   

 

 Singular
Plural  Singular  
   Plural
 glass ( แก้ว ) glasses 
  dish ( จาน )   
   dishes
 bus ( รถประจำทาง ) buses 
box ( กล่อง )  
   boxes
 church ( โบสถ์ ) churches 
  quiz ( การสอบสั้นๆ ) 
   quizes

 Singular
 Plural
 Singular
 Plural

 tomato ( มันฝรั่ง )   tomatoes   echo ( เสียงก้อง  echoes
  potato ( มันฝรั่ง )  potatoes torpedo ( ตอร์ปิโด )   torpedoes
 hero ( วีรบุรุษ ) heroes    

Singular
 
Plural
Singular
Plural
 auto (รถยนต์ )
autos
casino ( บ่อนการพนัน )
casinos
bamboo ( ไม้ไผ่ )
bamboos
piano ( เปียโน )
pianos
studio (ห้องสตูดิโอ )
studios
tobacco ( ยาสูบ )
tobaccos
kangaroo ( จิงโจ้ )
 kangaroos kilo ( กิโล ) 
  kilos

 

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

  Singular  Plural   Singular   Plural
cargo ( สินค้า )
cargos,cargoes
buffalo ( ควาย )
buffalos, buffaloes
mango ( มะม่วง) mangos,mangoes motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes
mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes

 

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

  Singular   Plural    Singular    Plural
 army ( กองทัพ )
 armies
 lady ( สุภาพสตรี )
 ladies
 family ( ครอบครัว )  families  library ( ห้องสมุด )  libraries
 baby ( เด็ก )  babies    

 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

 Singular  Plural  Singular  Plural
 toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )

 toys
boys
keys
days

 monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )

 monkeys
storeys
valleys

 

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

 Singular   Plural  Singular  Plural
 calf ( ลูกวัว)
 calves
wolf ( หมาป่า )
wolves
 thief ( ขโมย )  thieves  life ( ชีวิต )  lives
 knife ( มีด )  knives
 wife ( ภรรยา )  wives

half ( ครึ่ง )

 halves    

 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

  Singular  Plural   Singular  Plural
 belief ( ความเชื่อถือ)
 beliefs
 beliefs
 dwarfs
 brief ( สำนวนคดีความ )  briefs  briefs  griefs
 chef ( หัวหน้าพ่อครัว )  chefs  chefs  gulfs
 chief ( หัวหน้า)  chiefs  chiefs  reefs
 cliff ( หน้าผา )  cliffs  cliffs  safes

 

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

 

   Singular  Plural    Singular  Plural
 scarf ( ผ้าพันคอ )
 scarfs,scarves
 roof  ( หลังคา )
 roofs,rooves
 staff (คณะบุคคล )  staffs,staves  wharf (ท่าเรือ )  wharfs ,wharves

    Singular   Plural   Singular   Plural
goose ( ห่าน )
 geese
 man ( ผู้ชาย )
 men
ouse  ( เหา,หมัด ) lice  woman (ผู้หญิง )  women
 mouse ( หนู )  mice
ox ( วัว ) oxen
foot ( เท้า )  feet  child ( เด็ก )  children
 tooth ( ฟัน )  teeth    

 

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และเอกพจน์

 Singular & Plural
 Singular & Plural   Singular & Plural Singular & Plural
  aircraft ( เครื่องบิน )  herring ( ปลาเฮอริง )  deer ( กวาง )  species ( ชนิด )
  carp ( ปลาคาร์พ )   salmon ( ปลาซาลมอน )  bison ( วัวกระทิง )  corps ( กองร้อย )
 fish ( ปลา )  mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )   shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )  series ( ชุด )
  sheep ( แกะ )  trout ( ปลาเทร้า )  barracks ( โรงเรือนทหาร )  
              

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์