FOOD AND DRINK

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )        civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )       works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics (วิชาศีลธรรม)            mumps ( คางทูม)                              news ( ข่าว )
mathematics ( คณิตศาสตร์ )        teens ( คนวัย 13 - 19  ปี )         ashes ( ขี้เถ้า )
mechanics ( กลสาสตร์ )             twenties ( คนวัย 20-29 )         measles ( หัด )
politics ( การเมือง )                     thirties  ( คนวัย 30 - 39 )             tactics ( กลยุทธ )
sciences ( วิทยาศาสตร์ )          headquarters  ( สำนักงานใหญ่)       means ( วิธี )
statistics (วิชาสถิติ )                                                      whereabouts ( ที่อยู่ )    
เช่น  Mathematics is my favorite subject.
Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.
 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น
arms ( อาวุธ )    pajamas  ( ชุดนอน )    thanks ( ความขอบคุณ )
assets (ทรัพย์สิน )    scissors ( กรรไกร )    shorts ( กางเกงขาสั้น )
auspices ( ฤกษ์ )    drawers ( ลิ้นชัก )    wages ( ค่าจ้าง )
biceps ( กล้ามเนื้อแขน )    sheers ( กรรไกรยาว )    intestines ( ลำใส้ใหญ่ )
clothes ( เสื้อผ้า )    suds ( ฟองสบู่ )    goods (  สินค้า )
contents ( สารบัญ )    spectacles ( แว่นตา )     eyeglasses ( แว่นตา )
customs ( ภาษีศุลกากร )    earnings ( รายได้ )    trousers,pants ( กางเกง )
jeans ( กางเกงจีนส์ )    binoculars ( กล้องส่องทางไกล )    sandals ( รองเท้าแตะ )
remains ( ซากที่เหลืออยู่ )    credentials ( หนังสือรับรอง )    
เช่น   My trousers are too long.
The company's earings have increased for the last five years.
 
 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )    cattle ( ปศุสัตว์ )    youth ( คนหนุ่มสาว )
police ( ตำรวจ )    majority ( คนส่วนมาก )    swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)
poultry ( สัตว์ปีก )    minority ( คนส่วนน้อย )    
clergy ( พระฝรั่ง )    offspring ( ลูก )    
เช่น  They are nice people.
The police are looking for the Olympic Park bomber.
 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular    Plural
advice ( คำแนะนำ )    advices ( รายงาน )
air ( อากาศ )    airs (การวางท่าหยิ่ง )
color ( สี )    colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )
compass ( เข็มทิศ )    compasses ( วงเวียน )
content ( ความพอใจ )    contents ( สารบัญ )
copper ( ทองแดง )    coppers ( เหรียญทองแดง )
custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )    customs ( ศุลกากร )
draught ( กระแสลม )    draughts ( หมากรุกฝรั่ง )
dump (ที่ทิ้งขยะ )    dumps ( ความหดหู่ )
effect ( ผลกระทบ )    effects ( ทรัพย์สิน )
force ( อิทธิพล )    forces ( กองทัพ )
good ( ดี )    goods ( สินค้า )
ground ( ดิน )    grounds ( เหตุผล )
iron ( เหล็ก )    irons ( โซ่ตรวน )
manner ( วิธี อาการ)    manners ( มารยาท )
minute ( นาที )    minutes ( รายงานการประชุม )
physic ( ยา )    physics ( วิชาฟิสิกส์ )
quarter ( หนึ่งในสี่ )    quarters ( ที่อยู่อาศัย )
return ( การกลับ )    returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )
sand ( ทราย )    sands ( หาดทราย )
spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )    spirits ( เหล้า ปีศาจ )
water ( น้ำ )    waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )
work ( งาน ผลงาน )    works ( โรงงาน )

   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์