มหาเวสสันดรชาดก

 

           ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

-ใช้ทักษะในการอ่านและเข้าใจเรื่องอย่างถูกต้องตรงประเด็น
-เขียนรายงานตามความสนใจโดยการค้นคว้าอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย
-รู้จักเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระดับบุคคลกาลเทศะและโอกาสอย่างเหมาะสม
-ภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่นเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์