พระสังฆราชประทานโอวาสเนื่องในวันวิชาขบูชา [19 พ.ค. 51 - 17:46]

รูปภาพของ wantida

พระสังฆราชประทานโอวาสเนื่องในวันวิชาขบูชา [19 พ.ค. 51 - 17:46]

     ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (19 พ.ค.) ว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท ความว่า วันนี้ เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดา ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2551 มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชา และน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรียและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล

สร้างโดย: 
wantida
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=90367

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 208 คน กำลังออนไลน์