กลศาสตร์ของไหล

รูปภาพของ beesutam

แบบฝึกทักษะเรื่องพลสาสตร์ของไหล

ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 4   สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมการของแบร์นูลลีได้
คำสั่ง                             จงเลือกกากบาท ( X ) ตัวเลือก ก, ข, ค และ ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

 

ตอนที่ 1 จากข้อความและสถานการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกข้อใดกล่าวผิด

1. การยกตัวของเครื่องบิน ใช้หลักการของแบร์นูลลี
ถูก
ผิด

2. การยกตัวของเรือไฮโดรฟอยล์ ใช้หลักการของแบร์นูลลี
ถูก
ผิด

3. คนยืนอยู่ข้างรางรถไฟถูกรถไฟดูดเข้าหา ขณะรถไฟเคลื่อนที่ผ่าน ใช้หลักการของแบร์นูลลี
ถูก
ผิด

4. ขณะรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง แรงที่พื้นกระทำต่อยางรถยนต์ในแนวตั้งฉากมีค่าลดลง ใช้หลักการของแบร์นูลลี
ถูก
ผิด

5. อัตราเร็วในท่อ Y มากกว่าอัตราเร็วในท่อ X
ถูก
ผิด                                                                            

6. อัตราเร็วในท่อ Z มากกว่าอัตราเร็วในท่อ Y
ถูก
ผิด

7. ความดันในท่อ Y น้อยกว่าความดันในท่อ X
ถูก
ผิด

8. ความดันในท่อ Z น้อยกว่าความดันในท่อ Y
ถูก
ผิด

9. อัตราเร็วของน้ำที่ A จะมากกว่า อัตราเร็วของน้ำที่ B
ถูก
ผิด

10. ความดันของน้ำที่ A จะน้อยกว่าความดันของน้ำที่ B
ถูก
ผิด

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วเขียน O ล้อมรอบข้อนั้น

1. ข้อใดเป็น ของไหลในอุดมคติ
ก. ทุกอนุภาคในของไหล เมื่อ เคลื่อนผ่านจุดเดียวกันจะมีความเร็วเท่ากัน และเมื่อไหลผ่านจุดต่างๆกันจะมีความเร็วเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้
ข. ของไหลมีการไหลโดยไม่หมุน และไม่สามารถอัดได้ (ปริมาตรคงตัว )
ค. ของไหลมีการไหลโดยไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืดของของไหล
ถูกทุกข้อ

2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1.ของไหลเมื่อไหลผ่านบริเวณใดจะยังคงมีความหนาแน่นเท่าเดิม 2.อัตราการไหล เป็นผลคูณของพื้นที่หน้าตัดที่ของไหลผ่านกับอัตราเร็วของของไหลที่ผ่าน ณ ตำแหน่งใดๆ 3.อัตราการไหล ณ ตำแหน่งใดๆ จะมีค่าคงตัวเสมอ ข้อใดถูก
ข้อ 1 และ 2
ข้อ 2 และ 3
ข้อ 1 และ 3
ข้อ 1 , 2 และ 3

3. 4. ถ้าน้ำปะปาในท่อที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้านมีอัตราการไหล 88/7x 0000.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จงหาอัตราเร็วของน้ำในท่อปะปาเมื่อส่งผ่านท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร จะเป็นกี่เมตรต่อวินาที
1
2
3
4

4. โจทย์ใช้ตอบคำถามข้อ 4– 5 อัตราเร็วของลมพายุที่พัดเหนือหลังคาบ้านหลังหนึ่งเป็น 30 เมตรต่อวินาที กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 0.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ g = 10 เมตรต่อวินาทียกกำสอง ผลต่างระหว่างความดันอากาศเหนือหลังคาบ้านและใต้หลังคาบ้านนี้เป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร
90
135
180
270

5. ถ้าหลังคาบ้านนี้มีพื้นที่ 175 ตารางเมตร แรงยกที่กระทำกับหลังคาบ้านเป็นกี่นิวตัน
47250
31500
23625
15750

6. 3. เม็ดเลือดไหลด้วยอัตราเร็ว 10 เซนติเมตรต่อวินาที ในเส้นเลือดใหญ่มีรัศมี 0.3 เซนติเมตร ไปสู่เส้นเลือดขนาดเล็กลง และมีรัศมี 0.2 เซนติเมตร อัตราเร็วของเม็ดเลือดในเส้นเลือดเล็กเป็นกี่เซนติเมตรต่อวินาที
15.5
20.5
21.5
22.5

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

อยากได้เฉลยคะ

 อยากได้คำตอย

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย

 

-*-

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย 10 ข้อครับ

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์