กลศาสตร์ของไหล

รูปภาพของ beesutam

                    ความหนาแน่น (Density , p )   
หมายถึง มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของวัตถุ ถ้าวัตถุมวล m มีปริมาตร V ความหนาแน่น  หาได้ดังนี้

  ...............(1) 

                                                       เมื่อ p คือความหนาแน่น  มีหน่วยเป็น
                                                             m  คือ มวล  มีหน่วยเป็น  kg
                                                             V  คือ  ปริมาตร  มีหน่วยเป็น  m3


                     ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity or Relative Density p )
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของวัตถุ   ต่อความหนาแน่นของน้ำ (p) ถ้า p  คือ ความถ่วงจำเพาะของวัตถุ จะได้

.................(2)          

 

อยากได้เฉลยคะ

 อยากได้คำตอย

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย

 

-*-

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย 10 ข้อครับ

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์