กลศาสตร์ของไหล

รูปภาพของ beesutam

แบบฝึกทักษะเรื่องความดัน

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนเลือกว่าข้อความหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้  ข้อใดกล่าวถูกข้อใดกล่าวผิด

1. ความดันหมายถึง แรงหรือน้ำหนักที่กระทำตั้งฉากลงบนพื้นที่หนึ่งตารางหน่วย
ถูก
ผิด

2. ณ ตำแหน่งใดๆ ในของเหลว แรงดันของของเหลวมีทุกทิศทางรอบตำแหน่งนั้น
ถูก
ผิด

3. ของเหลวที่อยู่ติดกับภาชนะจะส่งแรงดันออกในทิศตั้งฉากกับผิวภาชนะที่ของเหลวนั้นสัมผัสอยู่
ถูก
ผิด

4. ภายใต้สภาพแรงดึงดูดของโลก ความดันของของเหลว ณ ตำแหน่งใดๆ ขึ้นกับความลึกของตำแหน่งนั้น ที่วัดจากผิวของเหลว เท่านั้น
ถูก
ผิด

5. ภายใต้สภาพแรงดึงดูดของโลก ความดันของของเหลว ณ ตำแหน่งใดๆ ขึ้นกับความหนาแน่นของของ เหลวเท่านั้น
ถูก
ผิด

6. ภายใต้สภาพแรงดึงดูดของโลก ความดันของของเหลว ณ ตำแหน่งใดๆ ขึ้นกับความลึกของตำแหน่งนั้น ที่วัดจากผิวของเหลว และความหนาแน่นของของเหลว
ถูก
ผิด

7. ในภาชนะปิด ปริมาตรของของเหลวจะคงที่ เมื่อเพิ่มแรงดันมากขึ้น
ถูก
ผิด

8. ความดันของของเหลวจะเป็นส่วนกลับกับความลึกของของเหลวนั้น
ถูก
ผิด

9. ความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะและปริมาตรของของเหลว
ถูก
ผิด

10. ความดันเกจ คือความดันที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวเท่านั้น
ถูก
ผิด

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความดัน

 ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะตัวของของไหล ทุกชนิด
ถูก
ผิด

2. วัตถุก้อนเดิมจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อปริมาตรน้อยลง โดยที่มวลยังคงเดิม
ถูก
ผิด

3. ความถ่วงจำเพาะหมายถึงความหนาแน่นของสารใดๆเทียบกับความหนาแน่นของอากาศบริสุทธิ์
ถูก
ผิด

4. วัตถุก้อนเดียวกันปริมาตรและมวลคงเดิม เมื่อไปวางบนผิวดวงจันทร์ จะได้น้ำหนักและความหนาแน่นเท่ากันกับบนผิวโลก ไม่เปลี่ยนแปลง
ถูก
ผิด

5. สารชนิดหนึ่งมีปริมาตร 200 ลูกบาศก์เมตร วัดมวลได้ 10000 กิโลกรัม แสดงว่าวัตถุนี้มีความหนาแน่นเป็น 20 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ถูก
ผิด

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


 

1. 1. โต๊ะตัวหนึ่งมวล 30 กิโลกรัม วางตัวอยู่บนพื้น โดยขาโต๊ะทั้งสี่สัมผัสพื้น ขาโต๊ะแต่ละข้างมีพื้นที่หน้าตัด 125 ตารางเซนติเมตร จงหาความดันที่ขาโต๊ะแต่ละข้าง

3000 นิวตันต่อตารางเมตร
4000 นิวตันต่อตารางเมตร
5000 นิวตันต่อตารางเมตร
6000 นิวตันต่อตารางเมตร

2. ก้นภาชนะมีพื้นที่ 50 ตร.ซม. จงหาแรงดันของน้ำที่ก้นภาชนะในหน่วยนิวตัน
1.25
12.5
25
125

3. 3. หลอดแก้วยาว 30 ซม. คว่ำแล้วกดให้ปากหลอดต่ำกว่าผิวน้ำ 3 เมตร ปรากฎว่า น้ำดันเข้าไปในหลอดได้ 20 ซม. จงหาความดันของแก๊สในหลอดนี้ เมื่อความดันอากาศเท่ากับ 100000 นิวตันต่อจารางเมตร
128000 นิวตันต่อจารางเมตร
328000 นิวตันต่อจารางเมตร
528000 นิวตันต่อจารางเมตร
628000 นิวตันต่อจารางเมตร

4. 5. เขื่อนแห่งหนึ่งระดับของน้ำเหนือเขื่อนสูง 20 เมตร ระดับของน้ำใต้เขื่อนสูง 5 เมตร ถ้าเขื่อนยาว 80 เมตร จงหาว่าขณะนั้นตัวเขื่อนจะรับแรงดันของน้ำกี่นิวตัน
1000000
150000000
160000000
170000000

5. เขื่อนแห่งหนึ่งระดับของน้ำเหนือเขื่อนสูง 20 เมตร ถ้าเขื่อนยาว 80 เมตร จงหาว่าขณะนั้นตัวเขื่อนจะรับแรงดันของน้ำเหนือเขื่อนกี่นิวตัน
170000000
160000000
150000000
10000000

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

อยากได้เฉลยคะ

 อยากได้คำตอย

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย

 

-*-

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย 10 ข้อครับ

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์