กลศาสตร์ของไหล

รูปภาพของ beesutam

      ความดันและแรงดัน  ( Pressure  and  Force )
แรงดัน    ( Force )            คือ แรงทั้งหมดที่กดลงบนพื้นที่ถูกกระทำ
ความดัน  ( Pressure )        คือ แรงดันที่กระทำต่อพื้นที่ 1 ตารางหน่วย              

สมมุติบนพื้นที่ A ตร.ม. มีแรงดัน  นิวตัน                                      

ความดัน ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นี้คือ

             

                 

ตัวอย่างที่ 1    จากรูป A, B และ C  เป็นแท่งไม้กว้าง  10 ซม.  ยาว 30  ซม.   หนา 5 ซม.  เท่ากัน อยากทราบว่า แรงดัน และความดัน ของแท่งไม้ทั้ง 3 รูปจะเป็นอย่างไร

ตอบ  แรงดันของทั้งไม้ มีค่าเท่ากัน เพราะ เป็นไม้ชนิดเดียวกัน ความหนาแน่นเท่ากัน ปริมาตรเท่ากัน ย่อมมีมวลเท่ากัน ผลทำให้มีน้ำหนักเท่ากัน จึง เกิดแรงดันเท่ากัน    

 

ความดันเกิดขึ้นกันแท่งไม้ C มากที่สุด  รองลงมาคือ A และ B  ตามลำดับ  

ตัวอย่างที่ 2    ขวดมวล 0.6 กิโลกรัม ภายในบรรจุน้ำมวล 2 กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นโต๊ะ ถ้าขวดนี้สูง 60 เซนติเมตร และมีพื้นที่หน้าตัดที่ก้นขวด 130 ตารางเซนติเมตร ความดันที่ขวดกระทำต่อพื้นโต๊ะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร ( ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 103กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )

ตอบ    ความดันที่ขวดกระทำต่อพื้นโต๊ะเป็น   2x103     นิวตันต่อตารางเมตร 

อยากได้เฉลยคะ

 อยากได้คำตอย

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย

 

-*-

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย 10 ข้อครับ

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์