กลศาสตร์ของไหล

รูปภาพของ beesutam

 

แบบฝึกทักษะแรงลอยตัว

ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 2    สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ กฎของพาสคัลและหลักของอาร์คิมีดิสได้
คำสั่ง   จงเลือกกากบาท ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

1. 1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1 ) ของเหลวยิ่งอุณหภูมิสูง ความตึงผิวยิ่งลดลง 2 ) ของเหลวที่มีจุดเดือดสูง ย่อมมีความตึงผิวสูง ข้อความใดถูกต้อง
ข้อ 1 เท่านั้น
ข้อ 2 เท่านั้น
ผิดทั้งสองข้อ
ถูกทั้งสองข้อ

2. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ของแรงตึงผิว
ก.การลำเลียงน้ำและอาหารในลำต้นของพืชตามท่อไซเลม
การเติมผงซักฟอกลงในน้ำเวลาซักผ้า
ปรากฏการณ์คะปิลลารี
การสูบน้ำหมึกเข้าปากกาหมึกซึมทั่วไป

3. อ่างที่ 1. ใส่น้ำอ่างที่ 2. ใส่ปรอทหลอดไหนผิดจากความเป็นจริง
หลอดที่ 1
หลอดที่ 2
หลอดที่ 3
หลอดที่ 4

4. ข้อใดไม่ถูกต้อง
น้ำสบู่จะมีความตึงผิวน้อยกว่าน้ำธรรมดา
ข.ของเหลวที่ไม่มีสารอื่นเจือปนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะมาก
ค.ความตึงผิวเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่จะพยายามยึดผิวของของเหลวไว้
ง.ความดันของของเหลวจะพยายามทำให้ของของเหลวขยายตัวออกไป

5. 5. ถ้าใช้ลวดวงกลม ที่มีเส้นรอบวงเท่ากับ 0.25 เมตรทดลองเรื่องความตึงผิวของของเหลว พบว่าออกแรงดึงลวดนี้ขนาด 0.05 นิวตันจึงจะทำให้ลวดนั้นหลุดพ้นจากผิวของของเหลวได้พอดีจงหาค่าความตึงผิวของของเหลวนี้เป็นกี่นิวตันต่อเมตร
0.1
0.2
0.5
1.0

6. 6. ในการคนของเหลวแต่ละชนิดนั้น จะออกแรงคนไม่เท่ากันแสดงว่าของเหลวแต่ละชนิดมีแรงต้านภายในของของเหลวไม่เท่ากัน แรงต้านนี้เรียกว่าอะไร ของของเหลว
แรงตึงผิว
แรงลอยตัว
แรงหนืด
แรงเสียดทาน

7. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
ขณะที่วัตถุหยุดนิ่งในของเหลวแรงหนืดจะมากที่สุด
ข.ขณะที่วัตถุเคลื่อนอยู่ที่ระดับความลึกมากๆ ค่าแรงหนืดก็จะมากเป็นทวีคูณ
แรงหนืดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของความเร็ว
แรงหนืดมีทิศไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

8. จากการปล่อยลูกกลมโลหะให้เคลื่อนที่ในน้ำมันหล่อลื่นดังรูป ข้อใดที่ไม่เป็นจริง
ช่วงต้นที่โลหะเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
ช่วงปลายโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว
ค.เมื่อโลหะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแรงหนืดจะมีขนาดมากจนเท่ากับน้ำหนักและแรงลอยตัว
ง.แรงลัพธ์ที่กระทำต่อโลหะเปลี่ยนแปลงไปเกิดมาจากค่าแรงลอยตัวของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป

9. 9. เมื่อทดลองหย่อนลูกกลมโลหะเล็กๆ ก้อนหนึ่งลงในของเหลวต่างๆชนิดกัน จะพบว่า
ก.ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวทุกชนิดมีค่าเท่ากันหมด
ข.ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวที่มีความหนืดสูงจะมีค่าน้อย
ค.ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะแปรผันตรงกับความหนืดของของเหลว
ไม่มีข้อใดถูก

10. น้ำมันหล่อลื่นใดที่มีความหนืดมากที่สุด
SAE 50
SAE 40
SAE 30
SAE 20

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

อยากได้เฉลยคะ

 อยากได้คำตอย

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย

 

-*-

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย 10 ข้อครับ

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์