ความหมายของการออกแบบอุตสาหกรรม2

การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ขึ้น เช่น เก้าอี้เราทำขึ้นมาใช้ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปทรง เราก็จัดการปรับปรุงให้เป็น รูปงแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช้งานยังคงเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม เป็นต้น

ที่มา :
http://dc430.4shared.com/doc/jvNKMUHE/preview_html_5a0cdca5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_kOAhOiCHxW8/TDatxI4C3OI/AAAAAAAADRU/ihPxgHVNjXA/s1600/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89+Shadow+Chair+%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2.com.jpg
http://homedesign.homedd4u.com/wp-content/uploads/2008/09/glide-chair.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZMkA2zUUkeE/TY9KAPVo_6I/AAAAAAAAJHw/lYq06iPH8AY/s1600/%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%258B%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2586-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2589-Legibal%2B-Furniture-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581-%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2.com.jpg

                                                                                                                ความหมายของการออกแบบอุตสาหกรรม3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์