daily routines

 
.....การใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นไม่ว่าจะอยู่ชาติใดหรือเมืองใดก็เป็นสิ่งที่ผู้คนในที่นั้นๆปฏิบัติกัน
Every Day... Every Time ... 
ในการศึกษาภาษาอังกฤษนี้ถ้าหากเราไม่รู้ความหมายของคำนั้นก็อาจจะทำให้ไม่
สามารถทำความเข้าใจความหมายของคำนั้นๆได้เมื่อเรามีโอกาสในการสื่อสารกับชาว
ต่างชาติหรือเราอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันกับครอบครัว
จึงมีความสำคัญต่อการศึกษา เเละการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ซึ่งทางครูและนักเรียนจึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขึั้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งและเป็นความรู้ที่จะติดตัวเราไปได้ตลอดเลย...

สื่อชุดนี้ชื่อ "Daily Routines กิจวัตรประจำวัน"

เพื่อให้ คุณครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลทั่วไป
ได้ศึกษาและรับชม

และสื่อการเรียนรู้ของเราชุดนี้เป็นการนำคำศัพท์ ความรู้ต่างๆ
รวมถึง
Grammar และวีดีโอการเรียนรู้ด้วย

We welcome it wholeheartedly

 


หน้าแรก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์