daily routines

หน้า 3

     

Laughing Meaning Laughing

  


SmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughing 

 

     Daily Routines/กิจวัตรประจำวัน หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ที่บุคคลกระทำเป็นประจำในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ซึ่ง กรณีตัวอย่างผู้ป่วยที่อ่อนแรงครึ่งซีกต้องเรียนรู้การทำกิจวัตรประจำวัน
ต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและไม่เป็นภาระของผู้อื่น


 

Example.Reading

Reading  
( Daily Routines )


 

Ben writes about his afternoons.
Read the text


   Three times a week I
stay at school in the afternoon because I have football training (on Mondays
and Thursdays) and on Fridays I have Music Club. I have lunch at the school
canteen and then I go to our library and I do my homework. After my
extracurricular activities I go home. It takes me about ten minutes to get home
by bus. Before dinner I usually have a shower and watch my favorite TV series.
I always have dinner with my family. Then I play on the computer, listen to
music or read. I never go to bed late.

การอ่าน
(กิจวัตรประจำวัน)


 - เบนเขียนเกี่ยวกับช่วงบ่ายของเขา
อ่านข้อความ


 
สามครั้งต่อสัปดาห์ฉันอยู่ที่โรงเรียนในช่วงบ่ายเพราะผมมีการฝึกอบรมฟุตบอล
(ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
และในวันศุกร์ที่ฉันมีชมรมดนตรีผมได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของ
โรงเรียนและจากนั้นฉันไปที่ห้องสมุดของเราและฉันทำการบ้านของฉัน
หลังจากที่กิจกรรมนอกหลักสูตรของฉันฉันกลับบ้าน
มันต้องใช้เวลาฉันเกี่ยวกับสิบนาทีจะได้รับที่บ้านโดยรถประจำทางก่อนที่จะ
รับประทานอาหารค่ำฉันมักจะมีการประชุมและดูทีวีซีรีส์ที่ชื่นชอบ
ฉันมักจะมีอาหารเย็นกับครอบครัวของฉันแล้วฉันจะเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
,
ฟังเพลงหรืออ่าน ฉันไม่เคยไปนอนดึก

แบบทดสอบความรู้ออนไExercise  Choose the right answer    

1. How often has Ben got football training?

He has got volleyball training three times a week.

He has got football training twice a week.

He has got football training once a week.


2. Does he always have lunch at the school canteen?

No, he doesn’t.

Yes, he does.

No, never.


3. Where does he do his homework?


He does his homework in the playground.

He does his homework in the classroom.

He does his homework in the library.


4. How does he go home?

He goes home on foot.

He goes home by bus.

His father drives him home


5. When does he usually take a shower?


He usually has a shower before dinner.

He usually has a shower after dinner.

He usually has a shower in the morning.ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
สู้ ๆ ๆ Good Luck

     
หน้า 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์