จุฬาฯ คัดคนเก่งกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ2)

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา(แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ2)เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 26 คนรับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555


            คุณสมบัติ
            1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
            2.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็ขการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
            3.มีผลงานด้านกีฬาดีเด่นระดับชาติประเภท ซอฟท์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตบอล ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ฮอกกี้
            4.มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด โดยพิจารณาผลงานนับตั้งแต่ปี 2552-2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555)ดังต่อไปนี้
            4.1เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับสากล โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน หรือ
            4.2เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬามหาวิทยาลัยโลก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ หรือ
            4.3เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย หรือยุวชนทีมชาติไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ หรือ
            4.4ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ
            4.5ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย หรือเทียบเท่า ซึ่งจัดหรือได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬา หรือ
            4.6ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
            5.ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงหรือโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวในระยะอันตรายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา


            เอกสารการสมัคร  
            1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)  
            2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คำนวณจากผลการ   เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 5  ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลัง  ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 6 ภาคการศึกษา  สำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วให้นำผลการศึกษาล่าสุดจากสถาบันเดิมมาแสดงด้วย  (เอกสารผลการเรียน จะต้องเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน)
            3.  สำเนาประกาศนียบัตร  หรือใบรับรองผลงานการแข่งขันและความสามารถทางกีฬาจาก   คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ/หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) และ/หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
            4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า–หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
            5.  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
            6.  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
            7.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง)
            8.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน


            สนใจส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไปที่โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์