ส่งงานชิ้นที่3

รูปภาพของ aranya kaennog

 

จงตองคำถามต่อไปนี้ (วิธีตอบให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วค่อยต้องคำถามไว้ด้านล่างของโจทย์) ข้อละ 1 คะแนน ส่งภายในวันที่ 22 ก.ค. 54

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร

องค์ประกอบของสารสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล                                                                 2.  การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร

2. 1.ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือสิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังจุดหมายที่ต้องการ
3. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด

สารสนเทศ (Data or Information) คือข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ส่งข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้รับข้อมูลหรือสารสนเทศ3. ในระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ส่วนประกอบหลายอย่าง
 4. ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารใด 
สารสนเทศแม้มีระบบในการจัดเก็บที่ดีถูกต้องเพียงไร แต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะนำมาใช้หรือส่งข้อมูลออกไป เพื่อการใช้งานได้สะดวก      5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง

ปัจจุบันเคืรอข่ายไร้สาย (Wireless Lan) เริ่มเข้ามาแทนที่เครือข่าย LAN แบบเดิมที่ต้องใช้สาย แต่ยังคงความสามารถเดิมๆ ของ LAN ที่ใช้สายเหมือนเดิมทุกประการ (รูปที่ 2) และบางองค์กรเริ่มนำ Wireless Lan เข้ามาใช้งานภายในองค์กรโดยมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

6. เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร

 อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครือข่ายใหญ่ และเครือข่ายย่อย จำนวนมากเชื่อมต่อกัน เป็นจำนวนหลายร้อยล้านเครื่อง ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ข้อความ และเสียง                                  7. ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใด

. ในสำนักเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือการนำเอาคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องต่อเชื่อมโยงให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน                                                                                                                                                8. ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด                                                     เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้อง

9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร                                                                                                                                  1. สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ให้กับทุกเครื่อง

10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างไร นำไปใช้สนทนากับพี่ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์