ส่งงานชิ้นที่3

รูปภาพของ PitsanuNWS.

1.         หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร       ตอบ  การสื่อสารข้อมูลเริ่มแรกต้องมีผู้ส่งและผู้รับและมีการเข้ารหัสต่อด้วยช้องสัญญาณและการถอดรหัสถึงจะถึงผู้รับ

2.         การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร         ตอบ  มีความสำคัญคือเราจะได้มีความรู้และตามทัน

พัฒนาการทางการสื่อสารของโลก

3ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด         ตอบ   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร  4.         ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร   ตอบ การรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารดังนี้   Wimax   5.         การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง    ตอบ 1. LAN Adapters  2. อุปกรจุดเชื่มโยง(Wireless Access Point) 3. สะพานเชื่อมโยงเครือข่าย(Outdoor Wireless Bridge)   6.         เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร     ตอบ     อินเตอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญคือ กลุ่มเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  7.         ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใด    ตอบ   ระบบเครือข่ายไร้สายเพราะสะดวกและรวดเร็ว  

8.         ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด  ตอบ  การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ควรใช้เป็นลักษณะการนำเครือข่าย LAN 

  9.         เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร  ตอบ   ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูล

10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้   ประโยชน์อย่างไร    ตอบ   ไปใช้ในการส่งงานและใช้ในการศึกษา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 192 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul