ส่งงานชิ้นที่3

รูปภาพของ PitsanuNWS.

1.         หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร       ตอบ  การสื่อสารข้อมูลเริ่มแรกต้องมีผู้ส่งและผู้รับและมีการเข้ารหัสต่อด้วยช้องสัญญาณและการถอดรหัสถึงจะถึงผู้รับ

2.         การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร         ตอบ  มีความสำคัญคือเราจะได้มีความรู้และตามทัน

พัฒนาการทางการสื่อสารของโลก

3ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด         ตอบ   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร  4.         ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร   ตอบ การรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารดังนี้   Wimax   5.         การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง    ตอบ 1. LAN Adapters  2. อุปกรจุดเชื่มโยง(Wireless Access Point) 3. สะพานเชื่อมโยงเครือข่าย(Outdoor Wireless Bridge)   6.         เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร     ตอบ     อินเตอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญคือ กลุ่มเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  7.         ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใด    ตอบ   ระบบเครือข่ายไร้สายเพราะสะดวกและรวดเร็ว  

8.         ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด  ตอบ  การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ควรใช้เป็นลักษณะการนำเครือข่าย LAN 

  9.         เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร  ตอบ   ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูล

10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้   ประโยชน์อย่างไร    ตอบ   ไปใช้ในการส่งงานและใช้ในการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์