ประกวดภาพถ่ายมนต์เสน่ห์แห่งแม่ฮ่องสอน

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประกวดภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน" ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประเภทกิจกรรม งานประเพณีสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยภาพถ่ายกิจกรรม งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง หรืออำเภอสบเมย


     ภาพที่ถ่ายความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล หรือ 300 dpi แต่ไม่เกิน 400 dpi และใช้นามสกุล JPG หรือ TIFF เท่านั้น
 ตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและประวัติความเป็นมาของภาพอย่างสั้น ๆ  สามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้เป็นผิดไปจากความเป็นจริง


  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละไม่เกิน 4 ภาพ   
ทุกคนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท และสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 4 ภาพต่อการประกวดแต่ละประเภท และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
บันทึกภาพลงในแผ่นซีดี พร้อมพิมพ์ภาพขนาด 10x12 นิ้ว ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีอ่อน ขนาดไม่เกิน 20 x 24 นิ้ว ด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ 


  ผู้ส่งภาพทุกคนจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมการสมัครประกวดภาพถ่ายด้วย
ส่งภาพเข้าประกวดทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย และส่งถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 


รางวัลประเภทสถานที่ท่องเที่ยว รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
ประเภทกิจกรรม งานประเพณี รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 


ประกาศผลการตัดสินวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สอบถาม โทร.0-5361-2982-3
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์