ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปราการ

ศูนย์ฝีกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านพาณิชยนาวี เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2514 ปัจจุบันดำเนินการการสอนตามมาตรฐานอนุสัญญา STCW 2010

ปี 2555 เปิดรับ 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ  ( 5 ปี)
-   สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ -  คณิต  
-  อายุ ไม่เกิน 21 ปี

2. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  (5 ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ -  คณิต  
-  อายุ ไม่เกิน 21 ปี

3. หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5 ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์,ช่างกลเรือ,ช่างกลเกษตร,
ช่างกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
- อายุ ไม่เกิน 25 ปี

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือ (3ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 5  
-  อายุ ไม่เกิน 30 ปี

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ(3ปี)
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 5  ปี  
-  อายุ ไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม  .... ทุกหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องเป็นชายไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรสายตาปกติ  มองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1(20/200) และ ไม่บอดสี ร่างกายไม่มีรอยสัก
ไม่ต้องเรียน รด.

*หลักสูตรที่1 จะได้รับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

*หลักสูตรที่1และ4 จะมีสิทธิสมัครสอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

*หลักสูตรที่ 2 จะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือจากมหาวิทยาลัยบูรพา

และ *หลักสูตรที่2,3,5 จะมีสิทธิสมัครสอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ เดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

หมายเหตุ.....ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ (3 ปี) ได้

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูล.....

กรุณาติดต่อ... งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

120 ม. 7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 ต่อ 109 , 0 โทรสาร ::: 0 2384 7063

http:// www.mmtc.ac.th   E-mail : infopr@mmtc.ac.th

Wink www.facebook.com/ThaiMMTC Laughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์