ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปราการ

ศูนย์ฝีกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านพาณิชยนาวี เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2514 ปัจจุบันดำเนินการการสอนตามมาตรฐานอนุสัญญา STCW 2010

ปี 2555 เปิดรับ 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ  ( 5 ปี)
-   สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ -  คณิต  
-  อายุ ไม่เกิน 21 ปี

2. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  (5 ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ -  คณิต  
-  อายุ ไม่เกิน 21 ปี

3. หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5 ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์,ช่างกลเรือ,ช่างกลเกษตร,
ช่างกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
- อายุ ไม่เกิน 25 ปี

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือ (3ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 5  
-  อายุ ไม่เกิน 30 ปี

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ(3ปี)
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 5  ปี  
-  อายุ ไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม  .... ทุกหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องเป็นชายไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรสายตาปกติ  มองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1(20/200) และ ไม่บอดสี ร่างกายไม่มีรอยสัก
ไม่ต้องเรียน รด.

*หลักสูตรที่1 จะได้รับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

*หลักสูตรที่1และ4 จะมีสิทธิสมัครสอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

*หลักสูตรที่ 2 จะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือจากมหาวิทยาลัยบูรพา

และ *หลักสูตรที่2,3,5 จะมีสิทธิสมัครสอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ เดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

หมายเหตุ.....ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ (3 ปี) ได้

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูล.....

กรุณาติดต่อ... งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

120 ม. 7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 ต่อ 109 , 0 โทรสาร ::: 0 2384 7063

http:// www.mmtc.ac.th   E-mail : infopr@mmtc.ac.th

Wink www.facebook.com/ThaiMMTC Laughing

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 376 คน กำลังออนไลน์