NIDA เปิดรับสมัครนิสิตป. โท สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ และ

สาขาวิชา นโยบาย
การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

ภาคปกติ
กรณีทั่วไป.....................................................วันนี้
– 30 มี.ค. 54

กรณีมีประสบการณ์ทำงานและกรณีขอรับทุนการศึกษา
(มีประวัติการเรียนดี).......วันนี้ – 23 เม.ย. 54

ภาคพิเศษ..................................................................วันนี้
– 30 เม.ย. 54

 

ระดับปริญญาเอก

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ..........วันนี้
– 30 เม.ย. 54

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://nits.nida.ac.th

สอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 0-2727-3671 หรือ 082-560-2770

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์