ส่งงานที่3

รูปภาพของ nws_kaewjai

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร 

ตอบ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นหมายถึงกระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล

2.  การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร                                                                        

ตอบ ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการของการสื่อสาร เช่น การสื่อสารข้อมูล(Data communications)หมายถึงกระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับฯลฯ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลจึงสำคัญมากกับตัวเรา

3. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด                                                                            

ตอบ เน็ตเวิร์คการ์ดหรือNIC เพราะเน็ตเวิร์คการ์ดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายส่วนใหญ่จะเรียกว่า"NIC"หรือบางทีก็เรียกว่า"LANการ์ด"

4. ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารใด                                                                       

ตอบ ช่องทาง สายใยแก้วนำแสง 

5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง                                                                                          

 ตอบ 1. LAN Adapters  2. อุปกรจุดเชื่มโยง(Wireless Access Point) 3. สะพานเชื่อมโยงเครือข่าย(Outdoor Wireless Bridge)      4. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

6. เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร                                                                                                         

ตอบ เป็นคลื่่นสัญญาน ที่มีอุปกรณ์เชื่อมโยงหลายอย่าง

7. ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใด                                                                                              

ตอบ น่าจะใช้เครือข่ายแวน(WAN) เพราะสามารถส่งข่าวสารไปที่ไกลๆได้

8. ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด                                                                                  

ตอบ เครือข่ายแวน(WAN)

9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร                                                                                                                  

ตอบ ทำให้เราสามารถส่งข่าวสารไปหากันได้ไม่ว่าจะที่ไกลหรือที่ใกล้ และทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันสมัยและไม่เชยครับ

10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างไร                           

ตอบ ไปใช้ในชีวิตประจำวันไงครับ! ไม่ว่าผมจะโตขึ้น ต้องการส่งข่าวหาเพื่อนอยากติดต่อกับเพื่อนหรืออยากถามข่าวคุณครู ผมก็สามารถอาศัยการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์