,, การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล และ การเลือกซื้อจอภาพ (CRT/LCD) ,,

การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล

             


กล้องดิจิตอลนั้นเริ่มมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นและก็ทำการแพรหลายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งที่เห็นและรับรู้ได้มากที่สุดก็คือ ในเครื่องโทรศัพท์ แม้ว่าจะมีความละเอียดที่ไม่สูงนักแต่นั่นก