เกษตรศาสตร์กำแพงแสน รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ

  
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคัดมอบทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555


           คุณสมบัติทั่วไป
           1.เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
           2.สัญชาติไทย
           3.เป็นผู้ที่มีผลการสอบ ONET ได้แก่วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และผลการสอบ GAT และ PAT1 PAT2
           4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

           หลักฐานการสมัคร
           1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
           2.สำเนาวุฒิการศึกษา(ใบรบ.)จำนวน 1 ชุด
           3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
           4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
           5.สำเนาใบแจ้งผลการสอบ ONET และ GAT PAT จำนวน 1 ชุด
           6.สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด


           ทุนการศึกษา
           -สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 ได้รับทุนวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อรุ่น
           -สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนระดับ A จำนวน 5 รายวิชา(ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต)จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 18,000 บาท ในภาคการศึกษาต่อไป
           -การประกันอุบัติเหตุ
           -ทุนช่วยงาน
           สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ อาคาร 11 ชั้นที่ 1 โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ http://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ http://www.flas.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3435-2360,0-3428-1105-6 ต่อ 7327 (คุณพรพรรณ เล้าสมบูรณ์,คุณทิพย์วารี พึ่งนุสนธิ์)

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์