มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเรียนป.ตรีโครงการพิเศษ -นานาชาติ

           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา 2555  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 เมษายน 2555 จำนวน 40  คน


           คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
           2. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และเป็นผู้ปราศจากโรคเรื้อน, วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, ติดยาเสพติดให้โทษ, โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความดันสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
           3.โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ     

          การสมัคร
           สามารถสมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์  http://ednet.kku.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้แต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
          หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์  http://ednet.kku.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครสอบ แนบธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนาม                              คุณอนุสรา  วิทย์ชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  40002  (วงเล็บมุมซอง สมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ)  ภายในวันที่  23  เมษายน  2555 (ถือตราประทับเป็นสำคัญ) โดยมีค่าสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ คนละ  550 บาท ฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 315 หรือ 125 , 0-4320-2853  โทรสาร 0-4334-3454  หรือที่  http://ednet.kku.ac.th         
           สำหรับหลักสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL: Teaching English to Speakers of Other Language: หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนธุรกิจ โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารสารสนเทศ ชั้น 8-9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4320-2173,  0-4320-2424 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ic.kku.ac.th  

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์