วิทยาลัยนานาชาติม.หอการค้าไทยรับสมัครนศ.ป.ตรี หลักสูตรนานชาติ พร้อมทั้งรับฟรีI PAD3

วิทยาลัยนานาชาติม.หอการค้าไทยให้ทุนการศึกษาและรับสมัครนศ..ตรี หลักสูตรนานชาติ พร้อมทั้งรับฟรีI PAD3 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 .. 2555 วิทยาลัยนานาชาติม.หอการค้าไทยรับสมัครใหม่ มีหลักสูตรนานาชาติ ที่น่าสนใจ ดังนี้ หลักสูตรนานาชาติ (International college)             คณะบริหารธุรกิจ -สาขาวิชาการตลาด( International college) -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(Marketing Management) -สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์(Logistics Management) →New Program             คณะบัญชี -Bachelor of Accountancy สนใจติดต่อ วิทยาลัยนานาชาติ ม.หอการค้าไทย 02-697-6770-2 ทุนรัตนมงคลและUTCC-Gold สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ทุนรัตนมงคล                 ม.หอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือสายอาชีพ ที่มีหลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาต่อม.หอการค้าไทย20ทุนในปี2555 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายที่หน่วยงานของรัฐรับรอง 2.มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 3.เป็นผู้มีความประพฤติดี 4.มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5.ไม่เป็นโรคอุปสรรคต่อการศึกษา  รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ 1.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาลัยตลอดระยะเวลาหลักสูตร(ไม่เกิน4ปี) 2.ได้รับอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ hybrid learning และI PAD3 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 1.ต่องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่คณะวิชาหรือ คณะกรรมการสอบคัดเลือก 2.ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า3.00 จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนเป็นถาวร 3.ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิจทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น แผนสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา  4.ต้องไม่มีสัญลักษณ์ F ในใบรับรองแสดงผลการศึกษา (Transcript)  5.ต้องปฎิบัติงานวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย มอบหมาย     6.ขณะที่ได้รับทุนการศึกษื ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ทุน UTCC –Gold             .หอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ที่มีผลการเรียนดีรักษาแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ให้ได้รับทุน UTCC- Gold สำหรับหลักสูตรปกติ4 ปี คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายที่หน่วยงานของรัฐรับรอง 2.มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 3.เป็นผู้มีความประพฤติดี 4.มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5.ไม่เป็นโรคอุปสรรคต่อการศึกษา รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ                 ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิจและค่าปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid learning and I PAD3  เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 1.ต่องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่คณะวิชาหรือ คณะกรรมการสอบคัดเลือก 2.ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75ในทุกๆภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนเป็นถาวร 3.ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิจทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น แผนสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา  4.ต้องไม่มีสัญลักษณ์ F ในใบรับรองแสดงผลการศึกษา (Transcript) 5.ต้องปฎิบัติงานวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย มอบหมาย 6.ขณะที่ได้รับทุนการศึกษื ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์